لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (9)
تالیف (26)
ترجمه (31)
تهران (38)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی استوار، راهکاری جهت ارتقاء پایایی
نويسنده:سیدمهدی سیداصفهانی ؛ مترجم:محمدرضا نباتچیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 620.00452 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -660-463-964-978 انتخاب
2- روشهای فاکتورهای انسانی: راهنمای کاربردی برای مهندسی و طراحی
مترجم:سمیه طاهرنژاد - فن‌آوران - دیویی: 620.82 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 260000 ریال - 7 -116-319-600-978 انتخاب
3- طراحی استوار، راهکاری جهت ارتقاء پایایی
نويسنده:سیدمهدی سیداصفهانی ؛ مترجم:محمدرضا نباتچیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 620.00452 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 8 -660-463-964-978 انتخاب
4- مواد و فرایندهای تولید برای طراحان حرفه‌ای
مترجم:نازیلا محمدقلیزاده ؛ ويراستار:سینا خلخالی - فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 670 - 100 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 3 -57-6016-600-978 انتخاب
5- کلیات طراحی صنعتی
نويسنده:اردشیر حکیمی‌تهرانی ؛ مقدمه:محمدحسن داورزنی - هنر نو - دیویی: 745.2 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 8 -1-93326-600-978 انتخاب
6- طراحان از دوش مصرف‌کنندگان پایین بیایید
نويسنده:محسن جعفرنیا ؛ مترجم:سحر برومند ؛ مترجم:مرتضی رحمانی - یادگار عمر - دیویی: 745.2 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1 -6-91409-600-978 انتخاب
7- مبانی نقشه‌خوانی صنعتی
نويسنده:سی بلن ؛ نويسنده:بی دورون ؛ مترجم:عبدالنبی وحیدی - مدرسه - دیویی: 604.2 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18500 ریال - 0 -882-385-964 انتخاب
8- مرزهای صدا در طراحی: راهنمایی برای هویت‌بخشی به محصول از طریق صداها
نويسنده:دوریانا دال‌پالو ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ مترجم:حمید اکبریه - بازاریابی - دیویی: 745.223 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -33-6659-622-978 انتخاب
9- طراحی صنعتی : یک دعوت برای تغییر
نويسنده:مهران هاشمی - فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 745.2 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -49-6016-600-978 انتخاب
10- تکنولوژی برش و اتصالات
مترجم:راب تامپسون ؛ مترجم:نازیلا محمدقلی‌زاده ؛ ويراستار:سیدرضا مرتضایی - فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 670 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 190000 ریال - 0 -87-6016-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6