لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (23)
تالیف (13)
ترجمه (47)
تهران (58)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی سر و صورت: 1- بچه‌های کوچک 2- بچه‌های مدرسه‌ای 3- نوجوانان
نويسنده:اندرو لومیس ؛ مترجم:لیلا طلایی - هنرکده‌ عسگری - دیویی: 743.49 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 13000 ریال - 8 -01-8052-964 انتخاب
2- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - نقره‌فام - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 0 -6-94968-600-978 انتخاب
3- 1400 حالت از چهره و دست: کتاب مرجع (گرافیک و نقاشی)
نويسنده:دیوید کالیر ؛ مترجم:سونیا رضاپور ؛ عكاس:پیتر هاینس - یساولی - دیویی: 742.49 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 50000 ریال - 7 -458-306-964-978 انتخاب
4- طراحی سر و صورت
نويسنده:اندرو لومیس ؛ مترجم:لیلا طلایی - هنرکده‌ عسگری - دیویی: 743.49 - 34 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 13000 ریال - 964-8052-00-X انتخاب
5- طراحی از چهره و دست: درس‌هایی از طرحان و نقاشان حرفه‌ای
مترجم:عربعلی شروه - بهار - دیویی: 743.4207 - 29 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
6- طراحی سر و صورت
نويسنده:والت رید ؛ مترجم:افسون آشتی - بهار - دیویی: 743.49 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 120000 ریال - 4 -31-6362-964-978 انتخاب
7- طراحی سر و صورت: یاد بگیریم مرحله به مرحله طراحی کنیم
نويسنده:اندرو لومیس ؛ مترجم:افسونگر فراست - بیهق کتاب - دیویی: 743.49 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 10000 ریال - 3 -1-96501-964 انتخاب
8- طراحی سر و صورت: یاد بگیریم مرحله به مرحله طراحی کنیم
نويسنده:اندرو لومیس ؛ مترجم:افسونگر فراست - بیهق کتاب - دیویی: 743.49 - 38 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 3 -1-96501-964 انتخاب
9- چهره‌سازی با آبرنگ قدم بقدم
نويسنده:چارلز رید ؛ مترجم:عربعلی شروه - یساولی - دیویی: 743 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12500 ریال - 9 -163-306-964 انتخاب
10- طراحی سروصورت
نويسنده:والت رید ؛ مترجم:آشتی افسون - بهار - دیویی: 743.49 - 40 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1364 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6