لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(113)
چاپ مجدد (114)
تالیف (64)
ترجمه (163)
تهران (202)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (227) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق و شور زندگی
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:آزاده سخایی‌منش - چاف،ملینا - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -41-5569-600-978 انتخاب
2- انگیزش و هیجان
نويسنده:جان‌مارشال ریو ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 3300 نسخه - 48000 ریال - 9 -04-6184-964 انتخاب
3- انگیزش و هیجان
نويسنده:جان‌مارشال ریو ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 9 -04-6184-964 انتخاب
4- هوش اجتماعی
نويسنده:دانیل گلمن ؛ مترجم:هوشیار رزم‌آزما - سپنج - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -17-6749-964-978 انتخاب
5- زوج پرتعارض: رفتاردرمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت و تفاهم در روابط زناشویی
نويسنده:آلن.ای فروزتی ؛ نويسنده:مارشا لینهان ؛ مترجم:مهناز غیاثی - کتاب ارجمند - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 1 -205-200-600-978 انتخاب
6- هوش عاطفی: هنر برقراری روابط موثر: راهی به سوی سعادت و شادکامی
نويسنده:پاتریشیا پتن ؛ مترجم:جواد شافعی‌مقدم ؛ مترجم:نیره ایجادی - پل - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 9 -10-6935-964 انتخاب
7- انگیزش و هیجان
نويسنده:رابرت فرانکن ؛ مترجم:حسن شمس‌اسفندآباد ؛ مترجم:غلامرضا محمودی - نشر نی - 768 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 700 نسخه - 280000 ریال - 2 -767-312-964 انتخاب
8- حافظه و هیجان
نويسنده:دانیل ریسبرگ ؛ نويسنده:پائولا هرتل ؛ مترجم:حسین زارع - آییژ - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 5 -497-970-964-978 انتخاب
9- در جست‌وجوی اسپینوزا: شادی، اندوه، و مغز بااحساس
نويسنده:آنتونیو داماسیو ؛ مترجم:رضا امیررحیمی ؛ ويراستار:بابک ذاکری - مهرویستا - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 3 -00-6977-600-978 انتخاب
10- درمان هیجان‌مدار: اصول و مبانی
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ مترجم:حبیب‌الله اکبری ؛ مترجم:طاهره رفیع - بات - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -2-98283-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23