لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(113)
چاپ مجدد (116)
تالیف (64)
ترجمه (165)
تهران (204)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (229) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهبود احساسات
نويسنده:دیوید بیلز ؛ نويسنده:هلن ویتن ؛ مترجم:فریبا مقدم - آوند دانش - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 6 -77-7114-964-978 انتخاب
2- بانوی درون، یا، شخصیت نهفته زنان: راهنمای برقراری روابط عاطفی، معاشرت با جنس مخالف، رویارویی با ...
نويسنده:الیزابت هیلتز ؛ مترجم:هاله گنجوی - آشیانه کتاب - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 964-6350-64-X انتخاب
3- حال برتر: چگونه احساسات خود را مهار کنیم
نويسنده:گیل لیندن‌فیلد ؛ مترجم:الهه میرزایی - جوانه رشد - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -36-7475-964 انتخاب
4- انگیزش و هیجان
نويسنده:محمدکریم خداپناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 5000 نسخه - 46500 ریال - 3 -521-530-964-978 انتخاب
5- روز جیغ بزرگ من!
نويسنده:ربکا پاترسون ؛ مترجم:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - چکه - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -011-377-600-978 انتخاب
6- زندگی با حس‌ها (هنر بیان عواطف)
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه - گلمهر - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -37-7438-964-978 انتخاب
7- انگیزش و هیجان با تجدید نظر اساسی
نويسنده:محمدکریم خداپناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -077-530-964 انتخاب
8- الفبای قلب آدمی
نويسنده:متیو جانستون ؛ مترجم:مرتضی نظری ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - نسل نواندیش - 114 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 89000 ریال - 1 -483-236-964-978 انتخاب
9- هوش عاطفی
نويسنده:دانیل گلمن ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:غلامعلی اسماعیلی - جیحون - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 نسخه - 19500 ریال - 964-6534-35-X انتخاب
10- انگیزش و هیجان
نويسنده:محمدکریم خداپناهی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 2500 نسخه - 190000 ریال - 3 -521-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23