لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(118)
چاپ مجدد (132)
تالیف (69)
ترجمه (181)
تهران (224)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (250) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگیزش و هیجان
نويسنده:سیده‌نجمه فتحعلی‌زاده - هزاره ققنوس - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1200 نسخه - 10000 ریال - 6 -45-5657-600-978 انتخاب
2- انگیزش و هیجان
نويسنده:جان‌مارشال ریو ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 3300 نسخه - 88000 ریال - 9 -04-6184-964 انتخاب
3- قلمرو ذهن
نويسنده:رضا رستمی - انتخاب - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 100000 ریال - 1 -99-8607-600-978 انتخاب
4- بهبود احساسات
نويسنده:دیوید بیلز ؛ نويسنده:هلن ویتن ؛ مترجم:فریبا مقدم - آوند دانش - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 6 -77-7114-964-978 انتخاب
5- عشق و شور زندگی
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:هادی ابراهیمی - نسل نواندیش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -94-5885-964 انتخاب
6- انگیزش و هیجان
نويسنده:جان‌مارشال ریو ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1390 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -04-6184-964 انتخاب
7- روز جیغ بزرگ من!
نويسنده:ربکا پاترسون ؛ مترجم:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - چکه - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 9 -011-377-600-978 انتخاب
8- یک روز خوب در جنگل
نويسنده:اکرم سعیدالسادات‌منشادی ؛ تصويرگر:چارلز فوگ - کتاب‌های مکعب - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -93-6285-622-978 انتخاب
9- انگیزش و هیجان با تجدید نظر اساسی
نويسنده:محمدکریم خداپناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -077-530-964 انتخاب
10- انگیزش و هیجان
نويسنده:جان‌مارشال ریو ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - ویرایش - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -04-6184-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25