لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (12)
تالیف (42)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گندزداها و پاک‌کننده‌ها (با تاکید بر شناخت و کاربرد عملی گندزدا، ضدعفونی کننده‌ها، عفونت و راه‌های کنترل و ...)
نويسنده:احمد اصل‌هاشمی - نشر اختر - دیویی: 614.48 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 95000 ریال - 3 -256-517-964-978 انتخاب
2- راه‌کارهای مقابله با میکروارگانیسم با استفاده از ضدعفونی نمودن و استریلیزاسیون: برای دانشجویان گروه پزشکی، علوم آزمایشگاهی، دندانپزشکی، داروسازی ....
نويسنده:فاطمه فلاح ؛ نويسنده:گیتا اسلامی ؛ نويسنده:سعید مهام - دنیای تغذیه - دیویی: 614.48 - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 4 -07-5040-600-978 انتخاب
3- اصول ضدعفونی و استریلیزاسیون: مطابق با سرفصل دروس دانشجویان اتاق عمل
نويسنده:مصطفی روشن‌زاده ؛ نويسنده:عالیه بهروزی‌فر ؛ زيرنظر:طاهره خزایی - جامعه‌نگر - دیویی: 614.44 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 69000 ریال - 9 -270-101-600-978 انتخاب
4- راهنمای جامع عملی - کاربردی مواد و تجهیزات کنترل عفونت و استریلیزاسیون
نويسنده:زهرا شریفیان ؛ نويسنده:مهدی نوروزی ؛ نويسنده:محمد طهماسبی - زهد - دیویی: 614.48 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 9 -78-2740-964-978 انتخاب
5- راهنمای کاربرد سموم، حشره‌کشها، گندزداها و ضدعفونی کننده‌ها
نويسنده:کمال ابوعلی ؛ نويسنده:بهنام رادفر ؛ نويسنده:علی نوروزی - آوام - دیویی: 632 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8 -02-2586-964-978 انتخاب
6- آشنایی با اصول کار در اتاق عمل
نويسنده:نسرین سبزواری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 617.917 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 1 -12-6473-964 انتخاب
7- اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی
مترجم:جلال‌الدین ملایی - خانیران - دیویی: 614.48 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 6 -77-6932-622-978 انتخاب
8- اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 614.48 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 149000 ریال - 7 -175-101-600-978 انتخاب
9- اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 614.48 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 149000 ریال - 7 -175-101-600-978 انتخاب
10- اصول و فنون پرستاری و استریلیزاسیون بر اساس سرفصل تعیین شده توسط شورای عالی برنامه‌ریزی واحد درسی اصول و فنون و استریلیزاسیون دانشجویان رشته کاردانی ا
نويسنده:رقیه زردشت - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.73 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 49000 ریال - 6 -26-2524-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5