لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (11)
تالیف (40)
ترجمه (1)
تهران (31)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنتی‌ بیوتیک‌ها، بیوسایدها و مقاومت
نويسنده:جمیله نوروزی - حیدری - دیویی: 616.9041 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 259000 ریال - 8 -69-6971-600-978 انتخاب
2- اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 614.48 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 7 -175-101-600-978 انتخاب
3- آشنایی با گندزداها و روش‌های تعیین حساسیت ضد میکروبی
نويسنده:ادریس حسین‌زاده ؛ نويسنده:فرامرز عظیمی ؛ نويسنده:محمدرضا سمرقندی - خانیران - دیویی: 616.9201 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 6 -71-5621-600-978 انتخاب
4- مبانی استریلیزاسیون و ضدعفونی نمودن: برای دانشجویان گروه پزشکی، علوم‌آزمایشگاهی...
نويسنده:گیتا اسلامی ؛ باهمكاري:مهدی فلاح ؛ باهمكاري:رضا پوربابا - برای فردا - دیویی: 614.48 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 14700 ریال - 8 -97-5736-964 انتخاب
5- آزمون‌های استاندارد برای ترکیبات استریل کننده شیمیایی
نويسنده:سیمین صادقی‌هفشجانی - نارون دانش - دیویی: 614.48 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -86-6632-622-978 انتخاب
6- مبانی عوامل ضد میکروبی و کاربرد آن در مهندسی محیط زیست
نويسنده:معصومه مقدم‌ارجمند - نخل - دیویی: 615.902 - 144 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 1 -14-6744-964 انتخاب
7- اصول و فنون پرستاری و استریلیزاسیون بر اساس سرفصل تعیین شده توسط شورای عالی برنامه‌ریزی واحد درسی اصول و فنون و استریلیزاسیون دانشجویان رشته کاردانی ا
نويسنده:رقیه زردشت - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 610.73 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1200 نسخه - 49000 ریال - 6 -26-2524-964-978 انتخاب
8- نگرشی نوین بر کاربرد ضدعفونی‌کنندهای سطوح و ابزار بیمارستانی
نويسنده:زهرا شریفیان - زهد - دیویی: 614.44 - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -33-2740-964-978 انتخاب
9- گندزداها و پاک‌کننده‌ها (با تاکید بر شناخت و کاربرد عملی گندزدا، ضدعفونی کننده‌ها، عفونت و راه‌های کنترل و ...)
نويسنده:احمد اصل‌هاشمی - نشر اختر - دیویی: 614.48 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 3 -256-517-964-978 انتخاب
10- گندزداها و پاک‌کننده‌ها (با تاکید بر شناخت و کاربرد عملی گندزدا، ضدعفونی کننده‌ها، عفونت و راه‌های کنترل و ...)
نويسنده:احمد اصل‌هاشمی - نشر اختر - دیویی: 614.48 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 3 -256-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5