لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(85)
چاپ مجدد (21)
تالیف (91)
ترجمه (15)
تهران (62)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جدایی سالم: راهنمای عملی گام به گام برای تمام کسانی که در آستانه‌ی جدایی یا طلاق هستند
نويسنده:پائولا هال ؛ مترجم:شهلا انتظاریان - قطره - دیویی: 155.93 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -087-119-600-978 انتخاب
2- فروپاشی خانواده و آسیب‌شناسی آن
نويسنده:امینه جابر ؛ نويسنده:صالح‌ابراهیم صنیع ؛ نويسنده:عنودبنت‌ثامر آل‌ثانی - نشر احسان - دیویی: 646.89 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 964-356-438-X انتخاب
3- پدیده شوم افزایش طلاق در جامعه کنونی: پیشگیری، عوامل، آسیب‌شناسی
نويسنده:محمدعلی یادگاری ؛ به‌اهتمام:حسن مقیمی‌یزدی - ابتکار دانش - دیویی: 306.89 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600 نسخه - 40000 ریال - 6 -494-111-600-978 انتخاب
4- طلاق زوجین در زندگی مشترک
نويسنده:صدیقه توکلی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - دیویی: 306.89 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -5-97724-600-978 انتخاب
5- طلاق
نويسنده:طیبه نیک‌ورز ؛ نويسنده:عاطفه صبرجو ؛ نويسنده:فرهاد حیدری - جالیز - دیویی: 306.89 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -8-99710-600-978 انتخاب
6- میوه‌های تلخ جدایی
نويسنده:میرمحمود حاجی‌میرآقا ؛ نويسنده:رسول بلمه ؛ ويراستار:پریسا داداش‌پور - پارلاق قلم - دیویی: 306.89 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 9 -87-8895-600-978 انتخاب
7- فلسفه ازدواج و چرایی طلاق
نويسنده:احمد بخشی ؛ نويسنده:علی صائب - وانیا،منشور سمیر - دیویی: 306.81 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -06-6266-622-978 انتخاب
8- طلاق، پایان یا آغاز؟
نويسنده:پویان رجبی ؛ نويسنده:مجتبی معراجی - طاق‌ بستان - دیویی: 306.89 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -475-510-964-978 انتخاب
9- چرا طلاق؟
تهيه كننده:فروغ اطهری‌بروجنی ؛ تهيه كننده:قاسم بهداروند ؛ تهيه كننده:سودابه فروزنده - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 306.89 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 نسخه - 5 -055-494-964 انتخاب
10- پشت دیوار بلند طلاق: برگرفته از تجارب واقعی زنان بعد از طلاق "مورد استفاده محققان، دانشجویان حوزه سلامت و عموم مردم"
نويسنده:فاطمه زارعی ؛ نويسنده:عفت‌السادات مرقاتی‌خویی ؛ نويسنده:محمدحسین تقدیسی - مشق شب - دیویی: 306.89 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -39-7252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11