لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (20)
تالیف (88)
ترجمه (15)
تهران (61)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علل و عوامل طلاق در ایران
نويسنده:حسین انارکی‌اردکانی - پیام مقدس،همگرا،وحدت بخش - دیویی: 306.89 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 38000 ریال - 7 -83-9925-964-978 انتخاب
2- جدایی سالم: راهنمای عملی گام به گام برای تمام کسانی که در آستانه‌ی جدایی یا طلاق هستند
نويسنده:پائولا هال ؛ مترجم:شهلا انتظاریان - قطره - دیویی: 155.93 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -087-119-600-978 انتخاب
3- آسیب‌های اجتماعی طلاق
نويسنده:سیداحمد هاشمی ؛ نويسنده:ابراهیم صحرانشین ؛ نويسنده:نهضت صفایی - ندای کارآفرین - دیویی: 306.89 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -023-482-600-978 انتخاب
4- طلاق، یا، فاجعه انحلال خانواده
نويسنده:حسین حقانی‌زنجانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 306.89 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 3000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
5- طلاق پنهان (باهم، ولی جدا!؟): جدایی پس از جدایی
نويسنده:مصطفی انصاری - شلفین - دیویی: 306.89 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -32-7807-964-978 انتخاب
6- کاهش طلاق با حسن انجام زناشویی "الگوهای رفتاری"
نويسنده:سیدحسین موسوی ؛ مصحح:عباس رسول‌شریفی - برکت کوثر - دیویی: 306.89 - 116 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -87-7066-600-978 انتخاب
7- مطالعه کیفی پدیده طلاق
نويسنده:زهرا محمدی - دا - دیویی: 306.89 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 250000 ریال - 4 -51-6035-622-978 انتخاب
8- طلاق زوجین در زندگی مشترک
نويسنده:صدیقه توکلی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - دیویی: 306.89 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -5-97724-600-978 انتخاب
9- قهر و طلاق، یا، تعامل و خوشبختی
نويسنده:مهدی شیروانی - شلفین - دیویی: 306.8 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -328-100-600-978 انتخاب
10- چرا طلاق؟
نويسنده:پروین اشرفی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 5 -139-451-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11