لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (20)
تالیف (87)
ترجمه (15)
تهران (60)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علل و عوامل طلاق در ایران
نويسنده:حسین انارکی‌اردکانی - پیام مقدس،همگرا،وحدت بخش - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 38000 ریال - 7 -83-9925-964-978 انتخاب
2- چرا طلاق؟
نويسنده:پروین اشرفی ؛ ويراستار:آسیه رحیمی - انجمن اولیاء و مربیان - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -139-451-964-978 انتخاب
3- طلاق زنان: ارزش‌ها، ضدارزش‌ها و نگاه اجتماع
نويسنده:فاطمه باقری ؛ نويسنده:غلامر‌ضا خوش‌اقبال ؛ ويراستار:حکیمه زارع - گنج علم - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 6 -36-6085-622-978 انتخاب
4- مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - آثار اندیشه - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 2 -26-7268-964 انتخاب
5- طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن
نويسنده:باقر ساروخانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 5700 ریال - 9 -3953-03-964 انتخاب
6- فروپاشی خانواده و آسیب‌شناسی آن
نويسنده:امینه جابر ؛ نويسنده:صالح‌ابراهیم صنیع ؛ نويسنده:عنودبنت‌ثامر آل‌ثانی - نشر احسان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 4 -438-356-964-978 انتخاب
7- بعد از طلاق چگونه متحول شوید؛ رها شوید و با درک بهتری به زندگی ادامه دهید
نويسنده:شلی استایل ؛ مترجم:الهام آرام‌نیا ؛ مترجم:سیدشمس‌الدین حسینی - پیکان - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 4 -846-328-964-978 انتخاب
8- طلاق: علل، پیامدها و بچه‌های طلاق
نويسنده:ماهیار آذر - نشر قطره - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 200 نسخه - 80000 ریال - 5 -664-341-964-978 انتخاب
9- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
10- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11