لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (22)
تالیف (95)
ترجمه (16)
تهران (66)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرا زنان تقاضای طلاق می‌کنند؟
نويسنده:اخگر تقی‌پور - کلبه هنر - دیویی: 306.89 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 8 -4-94249-600-978 انتخاب
2- جدایی سالم: راهنمای عملی گام به گام برای تمام کسانی که در آستانه‌ی جدایی یا طلاق هستند
نويسنده:پائولا هال ؛ مترجم:شهلا انتظاریان - قطره - دیویی: 155.93 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 2 -087-119-600-978 انتخاب
3- کاهش طلاق با حسن انجام زناشویی "الگوهای رفتاری"
نويسنده:سیدحسین موسوی ؛ مصحح:عباس رسول‌شریفی - برکت کوثر - دیویی: 306.89 - 116 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -87-7066-600-978 انتخاب
4- علل و عوامل طلاق در ایران
نويسنده:حسین انارکی‌اردکانی - پیام مقدس،همگرا،وحدت بخش - دیویی: 306.89 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 38000 ریال - 7 -83-9925-964-978 انتخاب
5- روانشناسی ناکامی در زندگی زناشویی و تاثیر آن بر فرزندان = La separation du couple
نويسنده:کلر دوپن ؛ مترجم:محمد جوادی - ماهی‌ طلایی - دیویی: 306.874 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 16000 ریال - 4 -4-94831-964 انتخاب
6- طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن
نويسنده:باقر ساروخانی - دانشگاه تهران - دیویی: 306.89 - 190 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1372 - 1500 ریال - انتخاب
7- طلاق: علل، پیامدها و بچه‌های طلاق
نويسنده:ماهیار آذر - نشر قطره - دیویی: 306.89 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 80000 ریال - 5 -664-341-964-978 انتخاب
8- 40 کتاب درباره طلاق
نويسنده:محمدعلی سلطان‌الکتابی ؛ نويسنده:زینب رضائی ؛ نويسنده:عاطفه نیلی - سام آرام - دیویی: 306.89 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 280000 ریال - 0 -58-5844-600-978 انتخاب
9- کاهش طلاق با بایسته‌های قبل از بله برون و عقد
نويسنده:سیدحسین موسوی - برکت کوثر - دیویی: 306.89 - 116 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 7 -86-7066-600-978 انتخاب
10- منفورترین حلال!: طلاق
نويسنده:احمدعلی معصومی - محقق اردبیلی - دیویی: 306.89 - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 1 -248-344-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12