لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(119)
چاپ مجدد (94)
تالیف (213)
ترجمه (0)
تهران (182)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (213) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده ...
به‌اهتمام:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 29 سال 1394 - 3500 نسخه - 55000 ریال - 7 -116-104-600-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -64-5553-964 انتخاب
3- طلاق غایب مفقود‌الاثر در حقوق ایران و مذاهب اهل سنت
نويسنده:حسین خانعلی‌پور ؛ ويراستار:نسیم یزدانی‌نیا - نسیم دانش کهن - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -54-6346-600-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 21 سال 1388 - 3500 نسخه - 17000 ریال - 7 -92-8786-964-978 انتخاب
5- حقوق خانواده در آئینه نمودار
گردآورنده:قاسم افسران - نگاه بینه - 368 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -47-6224-600-978 انتخاب
6- قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج - طلاق - دادگاه‌ها - خانواده - حضانت - قیم - نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -08-8786-964 انتخاب
7- قانون ازدواج و طلاق
نويسنده:حسن عابدزاده - عابدزاده - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -19-5954-964 انتخاب
8- قانون نکاح و طلاق و قانون مدنی
نويسنده:مهدی نعیمی ؛ تدوين:محمود نعیمی - منور - 181 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
9- ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه
نويسنده:ابوالفضل حسام ؛ ويراستار:حسین موسی‌زاده - نام‌آوران ماندگار - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 140000 ریال - 1 -7-96630-600-978 انتخاب
10- طلاق چرا؟!
نويسنده:سیدحسن اسعدی - انجمن اولیاء و مربیان - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 9 -204-451-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22