لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(119)
چاپ مجدد (235)
تالیف (354)
ترجمه (0)
تهران (337)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (353)

تعداد یافت شده (354) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علوم و فنون ادبی 2 شب امتحان (یازدهم انسانی)
نويسنده:فاطمه اکران ؛ نويسنده:محمد رزمی ؛ ويراستار:معصومه ارچندانی - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42076 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 30000 ریال - 0 -498-412-600-978 انتخاب
2- علوم و فنون ادبی 2 - پایه یازدهم
نويسنده:فاطمه اکران ؛ نويسنده:محمد رزمی ؛ ويراستار:ثنا اسدی - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42076 - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 210000 ریال - 4 -403-412-600-978 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم و فنون ادبی 1 - پایه دهم
نويسنده:امیر نجات‌شجاعی ؛ نويسنده:مهدی نظری ؛ ويراستار:اسماعیل محمدزاده - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -298-412-600-978 انتخاب
4- علوم و فنون ادبی آسان دهم (راهنمای معلم) (دوره دوم متوسطه) رشته علوم انسانی و معارف اسلامی
- تیرگان - دیویی: 8fa0.42076 - 70 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 5 -297-324-600-978 انتخاب
5- علوم و فنون ادبی دهم
نويسنده:سیدعلی مرتضوی‌باروق - بین‌المللی گاج - دیویی: 8fa0.42076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -487-359-600-978 انتخاب
6- ادبیات کنکور سراسری - روشهای پاسخ‌گویی به سوالات چهارگزینه‌ای مبحث آرایه‌های ادبی
نويسنده:حسین احمدی ؛ نويسنده:حمیدرضا محبوبی‌آرانی - گیلنا - دیویی: 8fa0.42076 - 42 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 9 -18-7296-600-978 انتخاب
7- علوم و فنون ادبی جامع - پایه (دهم و یازدهم) رشته انسانی
نويسنده:حمزه نصراللهی ؛ نويسنده:محمدرضا سلیمانی‌دلارستاقی ؛ نويسنده:مهدی سلیمانی‌دلاردستاقی - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42076 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 330000 ریال - 3 -538-412-600-978 انتخاب
8- علوم و فنون ادبی پایه 10 و 11 نظام جدید
نويسنده:معصومه سلیمی - مشاوران آموزش - دیویی: 8fa0.42076 - 242 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 360000 ریال - 1 -084-218-600-978 انتخاب
9- علوم و فنون ادبی جامع کنکور
نويسنده:ابوالفضل قاضی ؛ نويسنده:سعید احمدی ؛ ويراستار:اسمعیل محمدزاده - بین‌المللی گاج - دیویی: 8fa0.42076 - 568 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 790000 ریال - 2 -964-359-600-978 انتخاب
10- فینال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه 12 نظام جدید
نويسنده:علی‌اکبر کمالی‌نهاد ؛ نويسنده:محمدصادق عارف ؛ نويسنده:محسن میرصادقی - مشاوران آموزش - دیویی: 8fa0.42 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 9 -174-218-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36