لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (259)
تالیف (375)
ترجمه (0)
تهران (357)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (375)

تعداد یافت شده (375) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرایه‌های ادبی: دهم، یازدهم، دوازدهم
نويسنده:حمزه نصراللهی ؛ ويراستار:حمیده عبداللهی ؛ تصويرگر:محمد هژبری - مهر و ماه نو - دیویی: 8fa0.42076 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -048-317-600-978 انتخاب
2- کتاب کنکور علوم و فنون جامع دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
نويسنده:کامران شاه‌مرادیان ؛ ويراستار:مژگان شاه‌مرادیان - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa0.42076 - 616 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 650000 ریال - 5 -2889-07-964-978 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم و فنون ادبی 1 - پایه دهم
نويسنده:امیر نجات‌شجاعی ؛ نويسنده:مهدی نظری ؛ ويراستار:اسماعیل محمدزاده - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42 - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 270000 ریال - 6 -298-412-600-978 انتخاب
4- علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم
نويسنده:فاطمه اکران ؛ نويسنده:محمد رزمی ؛ نويسنده:سیده‌مریم طاهری - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42076 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -144-412-600-978 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم و فنون ادبی 1 - پایه دهم
نويسنده:امیر نجات‌شجاعی ؛ نويسنده:مهدی نظری ؛ ويراستار:اسماعیل محمدزاده - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -298-412-600-978 انتخاب
6- علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم
نويسنده:فاطمه اکران ؛ نويسنده:محمد رزمی ؛ نويسنده:سیده‌مریم طاهری - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42076 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -144-412-600-978 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای علوم و فنون ادبی 1 - پایه دهم
نويسنده:امیر نجات‌شجاعی ؛ نويسنده:مهدی نظری ؛ ويراستار:اسماعیل محمدزاده - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42 - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -298-412-600-978 انتخاب
8- کتاب جامع علوم و فنون ادبی (1) دهم (ادبیات و علوم انسانی)
زيرنظر:اعظم نوری‌نیا ؛ ويراستار:نازنین سنگستانی ؛ ويراستار:فاطمه رحیمی‌قهرودی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 8fa0.42076 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 210000 ریال - 8 -0846-00-600-978 انتخاب
9- علوم و فنون ادبی جامع - پایه (دهم و یازدهم) رشته انسانی
نويسنده:حمزه نصراللهی ؛ نويسنده:محمدرضا سلیمانی‌دلارستاقی ؛ نويسنده:مهدی سلیمانی‌دلاردستاقی - خیلی سبز - دیویی: 8fa0.42076 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 330000 ریال - 3 -538-412-600-978 انتخاب
10- علوم و فنون ادبی پایه 10 و 11 نظام جدید
نويسنده:معصومه سلیمی - مشاوران آموزش - دیویی: 8fa0.42076 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 290000 ریال - 1 -084-218-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38