لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (13)
تالیف (26)
ترجمه (23)
تهران (38)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (36)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درخت سرافراز
نويسنده:دانا لاینز ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 582.16 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -197-389-964-978 انتخاب
2- درخت ها = The Trees
نويسنده: کار گروهی - ساز و کار،خانه آفتاب،نقش شمسه - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 45000 ریال - 5 -15-7325-600-978 انتخاب
3- درخت
نويسنده:دیوید بورنی ؛ ويراستار:علی خلدبرین - سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران - دیویی: 582.160222 - 70 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 32000 ریال - 9 -20-7307-964 انتخاب
4- دوباره نگاه کن: درختان ایران
نويسنده:زینب عباسی ؛ نويسنده:زهرا عباسی - جلوه دانش - دیویی: 153.7 - 116 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -0-97075-600-978 انتخاب
5- درخت
نويسنده:جیمز برونیر ؛ مترجم:مسعود عباسی ؛ تصويرگر:کریستین بروتن - پامچال - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1300 ریال - 4 -19-6211-964 انتخاب
6- رنگ و ...
نويسنده:سرور پوریا ؛ تصويرگر:سحر کریمیان‌شیرازی - آوای قلم - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 65000 ریال - 2 -00-7542-600-978 انتخاب
7- دوباره نگاه کن: رد پای حیوانات اهلی
نويسنده:زینب عباسی ؛ نويسنده:زهرا عباسی - جلوه دانش - دیویی: 153.7 - 12 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 9 -8-94895-600-978 انتخاب
8- نارگیل، درخت زندگی
نويسنده:فریبرز زارع‌نهندی - تورنگ - دیویی: 634.61 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14500 ریال - 7 -38-6801-964-978 انتخاب
9- دوباره نگاه کن: رد پای حیوانات وحشی
نويسنده:زینب عباسی ؛ نويسنده:زهرا عباسی - جلوه دانش - دیویی: 153.7 - 12 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 6 -9-94895-600-978 انتخاب
10- به یاد درخت
نويسنده:ناتالیا رومانوا ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 5 -185-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5