لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رئوف - دیویی: 428.24 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0-19-502768-X انتخاب
2- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - سادات رضوی - دیویی: 428.24 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
3- Street talk-1: how to speak & understand American slang
نويسنده:David Burke - رئوف - دیویی: 428.24 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -00-879440-1 انتخاب
4- Street talk-1: How to speak & understand american slang
نويسنده:David Burke - ابوترابی - دیویی: 428 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - انتخاب
5- American writes: learning english through american
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - صبح صادق - دیویی: 428 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 13500 ریال - انتخاب
6- Glitz: level 4
نويسنده:Donald Domonkos - تکریم - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
7- Street talk-1: How to speak & understand american slang
نويسنده:David Burke - گویش نو - دیویی: 428 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 18500 ریال - انتخاب
8- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - خوروش - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - انتخاب
9- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - جنگل - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
10- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - فرهنگ زبان - دیویی: 428.24 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2