لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(571)
چاپ مجدد (324)
تالیف (857)
ترجمه (38)
تهران (566)
شهرستان (329)
كودك و نوجوان (892)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (895) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشکلات شهری: دود و محیط زیست
شاعر:محمد کامرانی‌اقدام ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - خانه ادبیات - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6500 ریال - 2 -043-545-964-978 انتخاب
2- خواب جوجه طلایی
شاعر:زهرا بشارت‌پور ؛ تصويرگر:سیما بروجردی - جهان سترگ - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 ریال - 2 -8-90460-964-978 انتخاب
3- آریا میره به بیابان
شاعر:سمانه گل‌محمدی ؛ شاعر:فاطمه عسکری ؛ تصويرگر:سیده‌فاطمه موسوی - آریاسگال - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 39000 ریال - 9 -4-94712-600-978 انتخاب
4- سروده‌های خاص کودکان
شاعر:خدیجه قنبری - مهر امیرالمومنین (ع) - دیویی: 8fa1.62 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 5 -012-159-964-978 انتخاب
5- من و بهترین هدیه‌ی خدا
- نسیم حیات - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 45000 ریال - 7 -119-440-600-978 انتخاب
6- جوجه اردک
شاعر:محمدعلی سلطانی‌نجف‌آبادی ؛ تصويرگر:مولود علیان ؛ تصويرگر:مژگان علیان - آفتاب خوبان - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 6 -45-8701-964-978 انتخاب
7- نی‌نی پی‌تی کو: کمک به رشد ذهنی، تقویت حافظه و زبان‌آموزی کودکان
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:بی.بی. سمز - ناریا - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 4 -30-7620-600-978 انتخاب
8- زوزو یه باغبونه با گل‌ها مهربونه
شاعر:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:مانی وطن‌دوست ؛ تصويرگر:میثم زیدی - چکه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 35000 ریال - 6 -070-377-600-978 انتخاب
9- آب چیه آی بچه‌ها؟
شاعر:سیدامیرحسین موسوی‌گرمارودی ؛ تصويرگر:الهام ارکیا - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 25000 ریال - 0 -47-2956-964-978 انتخاب
10- جوجه‌ها و گربه‌ها
شاعر:خاتون حسنی ؛ گرافيست:مهری ابراهیمی ؛ تصويرگر:نرگس محمدی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 6 -882-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 90