لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (8)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاتولوژی: پانکراس، آدرنال، پاراتیروئید و هیپوفیز = Pancreas and ampullary region, adrenal gland, parathyroid, pituitary gland‬: خلاصه درس به همراه مجم
نويسنده:جان گلدبلوم ؛ نويسنده:یوان روزائی ؛ نويسنده:لورن‌ودر آکرمن - رهپویان شریف - دیویی: 617.07 - 198 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 760000 ریال - 3 -1548-09-600-978 انتخاب
2- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 329000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
3- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 149000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
4- پاتولوژی: پانکراس، آدرنال، پاراتیروئید و هیپوفیز: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد پاتولوژی با پاسخ تشریحی
نويسنده:ندا سلیمانی - رهپویان شریف - دیویی: 617.07 - 168 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 1 -0453-09-600-978 انتخاب
5- جراحی عمومی: تیروئید، پاراتیروئید، آدرنال: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد بیهوشی با پاسخ تشریحی Schwartz 2017
مترجم:راهله معین‌آرا ؛ مترجم:مریم شریفی - رهپویان شریف - دیویی: 617 - 244 صفحه - جلد 27 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1090000 ریال - 5 -0442-09-600-978 انتخاب
6- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 229000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
7- جراحی عمومی: تیروئید، پاراتیروئید، آدرنال: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد جراحی عمومی با پاسخ تشریحی
مترجم:راهله معین‌آرا ؛ مترجم:مریم شریفی - رهپویان شریف - دیویی: 617.4 - 338 صفحه - جلد 27 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 570000 ریال - 6 -853-249-964-978 انتخاب
8- پاتولوژی: پانکراس، آدرنال، پاراتیروئید و هیپوفیز: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد پاتولوژی با پاسخ تشریحی
مترجم:فاطمه طاهری ؛ مترجم:مریم سلطانی ؛ مترجم:الهام امیدی - رهپویان شریف - دیویی: 617.07 - 196 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1140000 ریال - 4 -1231-09-600-978 انتخاب
9- پاتولوژی: پانکراس، آدرنال، پاراتیروئید و هیپوفیز: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد پاتولوژی با پاسخ تشریحی
نويسنده:ندا سلیمانی - رهپویان شریف - دیویی: 617.07 - 152 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - 2 -893-249-964-978 انتخاب
10- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 329000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2