لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (20)
تالیف (65)
ترجمه (26)
تهران (69)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره‌ی عدالت: برداشت‌هایی فلسفی
نويسنده:اتفرید هوفه ؛ مترجم:امیر طبری - نشر اختران - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 3 -12-7514-964 انتخاب
2- درآمدی بر نظریه عدالت رانلد دورکین
نويسنده:سیدمحمدحسین میرمحمدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -494-121-600-978 انتخاب
3- گذری بر واژه‌شناسی عدالت
نويسنده:محمدرضا اخضریان‌کاشانی - آوش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -05-8212-600-978 انتخاب
4- عدالت و ابعاد آن
نويسنده:محمد رعنایی - شرکت جازیکا،شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 2 -54-6904-600-978 انتخاب
5- مفهوم عدالت در اندیشه جان استوارت میل
نويسنده:نرگس تاجیک‌نشاطیه - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 964-8168-58-X انتخاب
6- نظریه عمومی عدالت درعلم حقوق
نويسنده:عباس کریمی ؛ نويسنده:علیرضا آبین ؛ نويسنده:خدیجه شیروانی - دادگستر،عباس کریمی - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 4 -103-282-600-978 انتخاب
7- Divine Justice
نويسنده:مرتضی مطهری - المرکز العالمی‌ للدراسات‌ الاسلامیه - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - انتخاب
8- مروری بر عدالت‌ورزی در جمهوری اسلامی ایران 1388 - 1368
نويسنده:محمدرضا اخضریان‌کاشانی - آوش - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 5 -06-8212-600-978 انتخاب
9- مالکیت، عدالت و رشد در تحول اندیشه‌های اقتصادی
نويسنده:محمدجواد نوراحمدی - دانشگاه امام صادق (ع) - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 700 نسخه - 145000 ریال - 5 -295-214-600-978 انتخاب
10- عدالت به مثابه انصاف: یک بازگویی
نويسنده:جان راولز ؛ نويسنده:ارین کلی ؛ مترجم:عرفان ثابتی - ققنوس - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 37000 ریال - 2 -540-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10