لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (42)
تالیف (62)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سبزیجات و صیفی‌جات (همراه با شعر و رنگ‌‌آمیزی)
شاعر:رحیم میرزایی - آذین‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -16-6711-600-978 انتخاب
2- کوچولو یه ورزشکاره سبزیها رو دوست داره
نويسنده:مرتضی عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 635 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -29-7957-600-978 انتخاب
3- سبزیجات همراه با شعر
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -92-5951-600-978 انتخاب
4- خواص سبزیجات
نويسنده:آیدا آذرآبادی - آذرآبادی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -52-9884-600-978 انتخاب
5- سبزی‌ها و ویتامین‌ دارند: نام سبزی‌ها - حبوبات - غلات به شعر
شاعر:منیژه پلنگ‌پوش - نشر الف - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -25-2550-964-978 انتخاب
6- سبزیجات
شاعر:مهدی مردانی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -58-5951-600-978 انتخاب
7- آشنایی با سبزیجات
شاعر:سمیه قدیری ؛ تصويرگر:حسین نیلچیان - شهر قلم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -21-6518-600-978 انتخاب
8- سبزیجات همراه با شعر
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -92-5951-600-978 انتخاب
9- سبزیجات
شاعر:مهدی مردانی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -58-5951-600-978 انتخاب
10- سبزیجات
شاعر:مهدی مردانی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -58-5951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7