لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (42)
تالیف (62)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سبزیجات
شاعر:مهدی مردانی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -58-5951-600-978 انتخاب
2- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
گردآورنده:محمد قاسمی ؛ شاعر:مصطفی علی‌آبادیان ؛ ويراستار:فاطمه نوروزی - پیک فدک - دیویی: 634 - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -18-5835-600-978 انتخاب
3- سبزیجات و صیفی‌جات (همراه با شعر و رنگ‌‌آمیزی)
شاعر:رحیم میرزایی - آذین‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -16-6711-600-978 انتخاب
4- سبزیجات
شاعر:مجید عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -08-7957-600-978 انتخاب
5- آشنایی با میوه‌ها و سبزی‌ها 2
تهيه و تنظيم:عفت سدید - رحیمی‌نژاد - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - 2200 ریال - 8 -67-7674-964 انتخاب
6- کوچولو یه ورزشکاره سبزیها رو دوست داره
نويسنده:مرتضی عاقله ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 635 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -29-7957-600-978 انتخاب
7- سبزیجات
شاعر:مهدی مردانی - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -58-5951-600-978 انتخاب
8- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:مریم قنبری - آیسان‌نگار - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -5-98559-600-978 انتخاب
9- سبزیجات و صیفی‌جات (همراه با شعر و رنگ‌‌آمیزی)
شاعر:رحیم میرزایی - آذین‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -16-6711-600-978 انتخاب
10- سبزیجات همراه با شعر
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:مهناز گروه‌ای - آریا نوین - دیویی: 8fa1.62 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 9 -92-5951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7