لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (38)
تالیف (58)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (58)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:محمد قاسمی ؛ به‌اهتمام:حبیبه قاسمی ؛ ويراستار:مجتبی فتاحی - پیک فدک - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -21-5835-600-978 انتخاب
2- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:مریم قنبری - نوآوران - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 9 -54-6216-964-978 انتخاب
3- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:محمد قاسمی ؛ به‌اهتمام:حبیبه قاسمی ؛ ويراستار:مجتبی فتاحی - پیک فدک - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -21-5835-600-978 انتخاب
4- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:مریم قنبری - نوآوران - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 9 -54-6216-964-978 انتخاب
5- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:مصطفی علی‌آبادیان ؛ به‌اهتمام:زهرا رمضانی ؛ ويراستار:سیدسجاد علوی - پیک فدک - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -20-5835-600-978 انتخاب
6- من و سبزی‌ها
نويسنده:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5200 نسخه - 25000 ریال - 8 -88-2683-964-978 انتخاب
7- دیدآموز سبزیجات همراه با شعر
شاعر:هدیه افشار - الماس پارسیان،سلیس - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -90-8034-600-978 انتخاب
8- خواص سبزیجات
شاعر:آیدا آذرآبادی ؛ تصويرگر:پیام آزادفدا - غذای روح - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -46-7735-600-978 انتخاب
9- آشنایی با سبزی‌ها
شاعر:فریبا درجزی ؛ تصويرگر:اکرم رضایی - انتشارات پیک هدیه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -58-8865-964-978 انتخاب
10- آشنایی با میوه‌ها و سبزیجات
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:مریم قنبری - آیسان‌نگار - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -5-98559-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6