لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(445)
چاپ مجدد (239)
تالیف (374)
ترجمه (310)
تهران (475)
شهرستان (209)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (70)

تعداد یافت شده (684) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی برای تناسب اندام بدون رژیمهای سخت
نويسنده:خسرو خالصیان - شهیدی پور - دیویی: 613.25 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -34-6526-964 انتخاب
2- مبانی ورزش و تغذیه
نويسنده:خسرو رضایی ؛ نويسنده:الهام غلامیان‌علم - شاپورخواست - دیویی: 613.2 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -242-260-600-978 انتخاب
3- پرورش اندام و تامین نیازهای غذایی (در تمرینات سوپر 3 ماهه)
نويسنده:فرانک زین ؛ نويسنده:کریستین زین ؛ به‌اهتمام:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - دیویی: 613.71 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -022-449-964 انتخاب
4- تناسب اندام خود را حفظ کنید تا همیشه جوان بمانید
نويسنده:فرانسینس کینگ ؛ نويسنده:ویلیام هرزیگ ؛ مترجم:سیاوش امیرعابدین - نشر ثالث - دیویی: 613.7044 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 2 -16-6404-964 انتخاب
5- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش: برنامه‌های تمرینی برای اوج قدرت در 35 رشته ورزشی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -43-6858-600-978 انتخاب
6- شکم صاف داشتن بسیار آسان است
نويسنده:اودیل پییری ؛ مترجم:فروزان تجویدی - جیحون - دیویی: 613.71 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 7500 ریال - 1 -20-6534-964 انتخاب
7- 100 تمرین برتر
نويسنده:جان لیپسی ؛ مترجم:مهدی شکروی ؛ مترجم:فرهاد رحیمی - علم آفرین،اسپانه - دیویی: 613.7 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 نسخه - 5 -3-95535-964-978 انتخاب
8- تمرینات معلق وزن بدن چرخشی
نويسنده:یلدا دهقان ؛ نويسنده:محمد تقوی - یلدا دهقان - دیویی: 613.71 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 2 -0334-00-622-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف تخصصی پرورش اندام
نويسنده:امیرجمشید دنیایی ؛ نويسنده:علیرضا فاضلی - انوار - دیویی: 646.75 - 348 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -27-7064-964 انتخاب
10- TRX تمرینات تعلیقی
نويسنده:آندرس برگت ؛ نويسنده:لنارت کروهن-هانسن ؛ مترجم:ابوالفضل زاهدی - ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.71 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 8 -54-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69