لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(595)
چاپ مجدد (585)
تالیف (914)
ترجمه (266)
تهران (919)
شهرستان (261)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (1180) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرموزات اسدی در مزمورات داودی
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد نجم‌رازی ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - دیویی: 297.82 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 33000 ریال - انتخاب
2- ترجمه فتوحات مکیه
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:محمد خواجوی ؛ ويراستار:مریم‌بانو بردبار - مولی - دیویی: 297.83 - 492 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 4 -30-2671-964-978 انتخاب
3- کلمات مکنونه
نويسنده:محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی ؛ مصحح:صادق حسن‌زاده - مطبوعات دینی - دیویی: 297.83 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 38500 ریال - 1 -87-8818-964-978 انتخاب
4- شرح فصوص الحکم
نويسنده:داودبن‌محمود قیصری ؛ به‌اهتمام:سیدجلال‌الدین آشتیانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.83 - 1328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 3 -027-445-964-978 انتخاب
5- آشنایی با متون اصیل عرفان فارسی
نويسنده:یوسف مقدسی ؛ نويسنده:رسول بهنام - پژوهش‌های دانشگاه - دیویی: 297.83 - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -14-8703-600-978 انتخاب
6- ترجمه رساله قشیریه
نويسنده:عبدالکریم‌بن‌هوازن قشیری ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر ؛ مترجم:حسن‌بن‌احمد عثمانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.82 - 840 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1379 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 7 -257-445-964 انتخاب
7- نشان از بی‌نشانها: شرح حال و کرامات و مقالات و طریقه‌ سیر و سلوک عرفانی عارف ربانی و مقتدای اهل نظر مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی
نويسنده:علی مقدادی‌اصفهانی - جمهوری - دیویی: 297.82 - 556 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1380 - 5000 نسخه - 29000 ریال - 7 -0-90385-964 انتخاب
8- مفاتیح‌ النجات: متن عرفانی به زبان فارسی
نويسنده:احمدبن‌ابوالحسن ژنده‌پیل ؛ مصحح:علی فاضل - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 297.83 - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -364-426-964-978 انتخاب
9- گزیده ترجمه رساله قشیریه
نويسنده:عبدالکریم‌بن‌هوازن قشیری ؛ مترجم:جمال احمدی ؛ مترجم:علیرضا شعبانلو - وانیا - دیویی: 297.82 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -49-6564-600-978 انتخاب
10- منازل السیر: شرح و تعلیقه منازل السایرین و شرح آن
نويسنده:محمد روزبهانی - آیت اشراق - دیویی: 297.83 - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 1 -17-7404-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 118