لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (23)
تالیف (101)
ترجمه (4)
تهران (78)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میراث عرفان ایرانی (معراج مولانا) = The mystical Persian legacy (Rumi's ascension)
گردآورنده:حیدر فولادی ؛ مترجم:امیرعلی سیاسی‌سمیعی ؛ ويراستار:مونا ضرغام - اتاق آبی - دیویی: 8fa1.31 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 140000 ریال - 2 -27-5590-600-978 انتخاب
2- نوفروشانیم و این بازار ماست: جستارهایی درباره‌ی ادبیات زنانه
نويسنده:قدمعلی سرامی ؛ ويراستار:شاهین دهقان ؛ ويراستار:ناهید سلمانی - ترفند - دیویی: 8fa0.9352042 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 9 -06-5963-600-978 انتخاب
3- میراث عرفان ایرانی (معراج مولانا) = The mystical Persian legacy (Rumi's ascension)
گردآورنده:حیدر فولادی ؛ مترجم:امیرعلی سیاسی‌سمیعی ؛ ويراستار:مونا ضرغام - اتاق آبی - دیویی: 8fa1.31 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 2 -27-5590-600-978 انتخاب
4- بازتاب کائنات در آموزه‌های عرفانی عطار نیشابوری
نويسنده:سعید رضایی ؛ ويراستار:مریم رافت - شبنما - دیویی: 8fa1.23 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 170000 ریال - 3 -0-98206-600-978 انتخاب
5- تصوف و عرفان: سیری مختصر در ادبیات یک‌هزار ساله فارسی
نويسنده:سیداحمد حسینی‌کازرونی - ارمغان - دیویی: 8fa0.838 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 300000 ریال - 8 -21-8974-964-978 انتخاب
6- کاربرد اصطلاحات عرفانی در ادبیات
نويسنده:مصیب توسلی‌افشار - دانش زنجان - دیویی: 8fa0.838 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 29000 ریال - 5 -98-5429-600-978 انتخاب
7- ساختارشناسی ادبی و عرفانی سه اثر عرفانی ایرانی در تطبیق با کتاب سیر و سلوک کازانتزاکیس (یونانی) (ترجمه رساله قشریه، اسرارالتوحید - کشف المحجوب)
نويسنده:شهلا رستمی ؛ زيرنظر:راهب عارفی ؛ زيرنظر:محمدمعین عارفی - راشدین - دیویی: 8fa0.838 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 7 -146-361-600-978 انتخاب
8- صبح عارفان: نویسندگان و نثر عرفانی قرن‌های پنجم و ششم
نويسنده:اکرم‌السادات میرمرتضوی - مهرصفا - دیویی: 8fa0.838 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 40000 ریال - 964-94443-6-X انتخاب
9- اشاراتی بر لطایف قرآنی، عرفانی و ادبی
نويسنده:مهدی مهدوی - پژواک دانش - دیویی: 8fa0.838 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 4 -9-96795-964-978 انتخاب
10- بررسی تطبیقی عرفان اسلامی در اشعار ابن‌فارض مصری و فضولی بیاتلی
نويسنده:ناصر نوری‌زارنجی - تکدرخت - دیویی: 894.3611 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -55-8515-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11