لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(115)
چاپ مجدد (93)
تالیف (206)
ترجمه (2)
تهران (148)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (208) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عروض و قافیه: نگاهی تازه به اوزان و ضرب آهنگ شعر فارسی
نويسنده:حسن مددی - تیرگان - دیویی: 8fa0.41 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 8 -41-5810-964 انتخاب
2- عروض (موسیقی شعر به روش نوین)
نويسنده:محسن اسدالله‌سلمان‌پور - اهوراقلم - دیویی: 8fa0.41 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -117-426-600-978 انتخاب
3- عروض و قافیه در شعر فارسی
گردآورنده:محمدحسین کرمی ؛ ويراستار:اطلس اثنی‌عشری - دانشگاه شیراز - دیویی: 8fa0.41 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 13000 ریال - 5 -318-462-964 انتخاب
4- آموزش آسان قافیه و عروض
نويسنده:محمد صالح‌نسب ؛ نويسنده:سیدبرزو جمالیان‌زاده ؛ نويسنده:ندا برومندی - چویل - دیویی: 8fa0.41 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -37-7411-600-978 انتخاب
5- تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی (همراه سیصد قطعه شعر عامیانه و تقطیع آنها)
نويسنده:امید طبیب‌زاده - نیلوفر - دیویی: 398.20955 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 21000 ریال - 964-448-200-X انتخاب
6- علم عروض و قافیه (راهی ساده در فراگیری وزن و قافیه در شعر فارسی)
نويسنده:محمد شهری - دستور،ترانه - دیویی: 8fa0.41 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 160000 ریال - 0 -20-5306-600-978 انتخاب
7- وزن و قافیه شعر فارسی
نويسنده:تقی وحیدیان ؛ ويراستار:شهناز سلطان‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.41 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 140000 ریال - 7 -0418-01-964-978 انتخاب
8- علم عروض و قافیه (راهی ساده در فراگیری وزن و قافیه در شعر فارسی)
نويسنده:محمد شهری - دستور - دیویی: 8fa0.41 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 0 -20-5306-600-978 انتخاب
9- وزن شعر فارسی (درس‌نامه)
نويسنده:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 8fa0.41 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 9 -686-448-964-978 انتخاب
10- بررسی وزن شعر ایرانی
نويسنده:ژیلبر لازار ؛ مترجم:لیلا ضیامجیدی - هرمس - دیویی: 8fa1.009 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 6 -971-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21