لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (82)
تالیف (3)
ترجمه (117)
تهران (103)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل بعضی دخترها نباشید
نويسنده:تراویس استورک ؛ مترجم:فاطمه ساری‌زاد - چاف،الینا - دیویی: 155.6 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 3 -48-5569-600-978 انتخاب
2- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
3- عذرخواهی بسه دختر جان!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:مینا امیری - آسو - دیویی: 158.1082 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 399000 ریال - 8 -83-8755-600-978 انتخاب
4- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
5- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
6- به خودت اعتماد کن
نويسنده:هیثر مانهن ؛ مترجم:زهرا جهانفریان - البرز - دیویی: 158.2 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 7 -113-235-622-978 انتخاب
7- عذرخواهی نکن دختر: به کمک این کتاب، بدون شرمندگی به تمام هدف‌هایتان برسید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:نگار عباس‌نژاد ؛ ويراستار:الناز خجسته - آرایان - دیویی: 158.1082 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 9 -80-9879-600-978 انتخاب
8- راهنمایی برای خودباوری زنان: کوششها و موفقیتها در جستجوی هویت
نويسنده:ناتانیل براندن ؛ مترجم:مینو سلسله - فرا - دیویی: 158.1082 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 5 -2-92298-964 انتخاب
9- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
10- عذرخواهی بسه دختر!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:فروزنده دولتیاری - نیک فرجام - دیویی: 158.1082 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 8 -16-6395-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12