لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (3)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخبار: راهنمای کاربر
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - دیویی: 302.23 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 350000 ریال - 1 -484-278-600-978 انتخاب
2- حقوق مخاطبان مطبوعات (با تاکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)
نويسنده:عباس اسدی ؛ نويسنده:رسول سلطانی‌سمیرمی - آثار فکر - دیویی: 302.230955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 6 -11-7492-600-978 انتخاب
3- اخبار: راهنمای کاربر
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - دیویی: 302.23 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 320000 ریال - 1 -484-278-600-978 انتخاب
4- حقوق مخاطبان مطبوعات (با تاکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)
نويسنده:عباس اسدی ؛ نويسنده:رسول سلطانی‌سمیرمی - آثار فکر - دیویی: 302.230955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 340000 ریال - 6 -11-7492-600-978 انتخاب
5- حقوق مخاطبان مطبوعات (با تاکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)
نويسنده:عباس اسدی ؛ نويسنده:رسول سلطانی‌سمیرمی - آثار فکر - دیویی: 302.230955 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 6 -11-7492-600-978 انتخاب
6- حقیقت مهم است: یک راهنمای شهروندی برای تمایز حقایق از دروغ‌ها و توقف پیگیری اخبار جعلی
نويسنده:بروس بارتلت ؛ مترجم:سیدعلی موسوی ؛ گرافيست:طاهره پورهاشمی - نسل روشن - دیویی: 070.9051 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 6 -06-6169-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1