لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (129)
تالیف (41)
ترجمه (147)
تهران (175)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (186)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (188) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت
نويسنده:انسیه امامی‌سرچشمه - هنرسرای اندیشه - دیویی: 363.7 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 15000 ریال - 7 -63-7457-964-978 انتخاب
2- حفاظت از آبها
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2500 ریال - 3 -15-7414-964 انتخاب
3- جهان از دست رفته
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ تصويرگر:تونی دسالز - پیدایش - دیویی: 333.7 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 130000 ریال - 9 -970-349-964-978 انتخاب
4- نشت نفت 1 (فاجعه زیست محیطی 1)
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 6000 ریال - 7 -27-7414-964 انتخاب
5- بازیافت
نويسنده:انسیه امامی‌سرچشمه - هنرسرای اندیشه - دیویی: 333.72 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 7 -63-7457-964-978 انتخاب
6- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 2500 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
7- جهان از دست رفته
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ تصويرگر:تونی دسالز - پیدایش - دیویی: 333.7 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 250000 ریال - 9 -970-349-964-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی سبز در مدرسه
نويسنده:ارین فالینگانت ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 9 -484-389-964-978 انتخاب
9- مارمولک و بازیافت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 15000 ریال - 1 -08-7414-964-978 انتخاب
10- خانه خطرناک ما
نويسنده:سیدرضا کروبی ؛ تصويرگر:بابک مروارید ؛ تصويرگر:یاسمن هجری - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.738 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 15000 ریال - 3 -022-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19