لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (129)
تالیف (39)
ترجمه (147)
تهران (174)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (185)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (186) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
2- حفاظت ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 12000 ریال - 8 -209-389-964-978 انتخاب
3- سیاره زمین در خطر: راهنمای نوآموزان زنده ماندن در آینده
نويسنده:مایک فلین ؛ مترجم:داود شعبانی‌داریانی ؛ ويراستار:مجید عمیق - نشر پیدایش - دیویی: 333.72 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 15000 ریال - 3 -60-6695-964-978 انتخاب
4- خانه خطرناک ما
نويسنده:سیدرضا کروبی ؛ نقاش:بابک مروارید ؛ نقاش:یاسمن هجری - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.738 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 ریال - 8 -022-389-964 انتخاب
5- راهنمای عملی بازیافت (برای دانش‌آموزان)
نويسنده: گروه زمین ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.70525 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -131-389-964-978 انتخاب
6- جهان از دست رفته
نويسنده:نیک آرنولد ؛ تصويرگر:تونی دسالز ؛ مترجم:محمود مزینانی - پیدایش - دیویی: 333.7 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -970-349-964-978 انتخاب
7- چگونه از کره زمین محافظت کنیم؟
نويسنده:بیلی گودمن ؛ مترجم:رضا فرجی - شهد - دیویی: 363.72 - 20 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -18-7913-964 انتخاب
8- حفاظت از محیط زیست
نويسنده:کیت جیلت ؛ مترجم:فاطمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:مرضیه حسینی‌نژاد - شرکت به نشر - دیویی: 363.7 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 31000 ریال - 6 -0865-02-964-978 انتخاب
9- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
مترجم:محمدرضا هراتی ؛ تصويرگر:بابک مروارید ؛ تصويرگر:یاسمن هجری - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 16000 ریال - 7 -06-7414-964-978 انتخاب
10- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 6 -05-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19