لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(126)
چاپ مجدد (57)
تالیف (179)
ترجمه (4)
تهران (142)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (183) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیالکتیک عشق در مثنوی (بررسی سه دفتر اول)
نويسنده:حسن امیدیان - سنجش و دانش - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 150000 ریال - 4 -773-232-600-978 انتخاب
2- جانب عشق عزیز است فرو مگذارش
نويسنده:مسعود لعلی ؛ ويراستار:لیلا لقائی - بهار سبز - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 1 -1-91414-964-978 انتخاب
3- جانب عشق عزیز است فرو مگذارش
نويسنده:مسعود لعلی ؛ ويراستار:لیلا لقائی - بهار سبز - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 1 -1-91414-964-978 انتخاب
4- جانب عشق عزیز است فرو مگذارش
به‌اهتمام:مسعود لعلی ؛ ويراستار:لیلا لقائی - بهار سبز - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 1 -1-91414-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر عشق در عرفان و ادب
نويسنده:علی‌اکبر کیوانفر - نشر مثنوی - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 9 -7-94102-964 انتخاب
6- مهندسی ارزش عشق
تهيه و تنظيم:محمد جولایی‌تهرانی ؛ تهيه و تنظيم:موسی زمان‌زاده‌دربان - شکیب - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -13-2695-964 انتخاب
7- تصمیم‌گیری عشق
تهيه و تنظيم:محمد جولایی‌تهرانی ؛ تهيه و تنظيم:موسی زمان‌زاده‌دربان - شکیب - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -9-96693-964 انتخاب
8- باغ سبز عشق
نويسنده:اختر شاملو - راه‌دانش - 158 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1900 نسخه - 15000 ریال - 2 -1-93929-964 انتخاب
9- وسوسه‌ی عاشقی: بررسی تحول عشق در ادب پارسی
نويسنده:محمد دهقانی - برنامه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 8 -4-91691-964 انتخاب
10- مقوله عشق در دیوان عطار نیشابوری
نويسنده:رحیمه سیفی - رحیمه سیفی - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 1 -8168-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19