لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی فعالیت بدنی و زنان = Exercise physiology and women
نويسنده:گیب میرکین ؛ نويسنده:مونا شانگلد ؛ مترجم:مهرداد فتحی - چهار درخت - دیویی: 613.711083 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 9 -97-8421-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی زنان
نويسنده:مونا شانگلد ؛ نويسنده:گیب میرکین ؛ مترجم:مهرداد فتحی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.711083 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 199000 ریال - 2 -70-6467-600-978 انتخاب
4- متابولیسم مکمل‌های ورزشی در بانوان
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:عاطفه کتابدار ؛ نويسنده:حمیدرضا زاهدی - علوم ورزشی - دیویی: 613.2088796 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 165000 ریال - 6 -72-6467-600-978 انتخاب
5- آنچه بانوان ورزشکار باید بدانند
به‌اهتمام:معصومه دهقان ؛ به‌اهتمام:مهدی شکروی - لیالی - دیویی: 796.092 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 1 -00-6418-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1