لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (25)
تالیف (70)
ترجمه (0)
تهران (63)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضمان حکومت از منظر فقه
نويسنده:سیدمصطفی سجادی - نسیم کوثر - دیویی: 297.372 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 170000 ریال - 7 -284-240-964-978 انتخاب
2- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد کفالت و عاریه (علمی و کاربردی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - صابریون - دیویی: 346.55 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 45000 ریال - 3 -8-96380-964 انتخاب
3- فقه ضمان قهری و حقوق خصوصی، جزایی و عمومی
نويسنده:علی‌محمد یثربی‌قمی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 346.55074 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 8 -7270-03-964-978 انتخاب
4- حقوق مدنی 3 (ضمان قهری، مسئولیت مدنی)
نويسنده:حمید رحمانی‌منشادی ؛ نويسنده:مهدی رحمانی‌منشادی - مولفین طلایی - دیویی: 346.5502 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 9 -931-248-600-978 انتخاب
5- حقوق مدنی: عقد کفالت
نويسنده:محمدجعفر جعفری‌لنگرودی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 346.55029 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 40000 ریال - 964-5986-80-X انتخاب
6- قانون مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور "در خیارات و احکام راجع به آن" (مواد 396 الی 465)
به‌اهتمام:یدالله بازگیر - فردوسی - دیویی: 347.55 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 80000 ریال - 1 -69-5988-964 انتخاب
7- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد ضمان (علمی و کاربردی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی ؛ ويراستار:آرزو رضایی‌پور - سپهر ادب - دیویی: 346.55 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 62000 ریال - 1 -07-9923-964 انتخاب
8- مسئولیت تضامنی در قانون تجارت و لایحه اصلاحیه قانون تجارت
نويسنده:یداله ملک‌زاد ؛ ويراستار:مرضیه‌سادات جعفریان - هدف خوارزمی - دیویی: 346.55074 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 9 -69-6527-622-978 انتخاب
9- کفالت در فقه و حقوق ایران و قانون مصر
نويسنده:جعفرصادق جلالی‌نیا ؛ نويسنده:پیمان عباسیان - آناس - دیویی: 346.55074 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 8 -56-8188-600-978 انتخاب
10- ضمان تضامنی مسئولیت تضامنی
تدوين:محمدرضا کاظمی‌ناقچی ؛ تدوين:حسین موجودی - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 346.55074 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 1 -76-6769-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7