لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (6)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من و پنگوئنم (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:کلر ژوبر - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 5 -523-389-964-978 انتخاب
2- آقای وروجک
نويسنده:فریبا زمانی - پاساد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 6 -18-7031-600-978 انتخاب
3- رئیس برق‌ها (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:طراوت جلالی‌فراهانی ؛ نويسنده:اعظم مهدوی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.23 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 50000 ریال - 4 -690-389-964-978 انتخاب
4- به خاطر خرس‌های قطبی
نويسنده:مهدی طهوری ؛ تصويرگر:هدی عظیمی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 8 -717-389-964-978 انتخاب
5- دو فسقلی
نويسنده:فریبا زمانی - پاساد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 5 -15-7031-600-978 انتخاب
6- گره‌های سبیل گربه‌ای (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سولماز خواجه‌وند ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 7 -686-389-964-978 انتخاب
7- کیک‌های کفشدوزکی (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:روناک ربیعی ؛ نويسنده:طراوت جلالی‌فراهانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.23 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 1 -688-389-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خرس کوچولو
نويسنده:لاله جعفری ؛ تصويرگر:علی خدایی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 3 -809-300-964-978 انتخاب
9- گوریلی که مادرش را گم کرد (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سیدجواد راهنما ؛ ويراستار:شیوا حریری ؛ تصويرگر:نازنین جمشیدی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 8 -960-389-964-978 انتخاب
10- نگهبان جعبه‌های پیتزا (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سولماز خواجه‌وند ؛ تصويرگر:زهرا محمدنژاد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -685-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4