لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (11)
تالیف (28)
ترجمه (4)
تهران (25)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 100000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
2- مواد نیروزا: یافته‌ها، تاثیرات و مضرات
نويسنده:علی کاشی ؛ نويسنده:مهدی کارگرفرد ؛ نويسنده:زهرا سرلک - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 49000 ریال - 2 -71-8760-964-978 انتخاب
3- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - دیویی: 615.7088796 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 25000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
4- سوء مصرف دارو در ورزشکاران (دوپینگ)
نويسنده:حسن اردلانی ؛ زيرنظر:سیدهادی حسینی ؛ ويراستار:فاطمه توکلی - عصر ماندگار - دیویی: 615.7088796 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 7 -03-6921-600-978 انتخاب
5- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
6- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
7- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - دیویی: 615.7088796 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
8- دوپینگ و راههای مبارزه با آن همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
نويسنده:محمدعلی مردانی ؛ ويراستار:منصور رجائی - المپیک ورزش - دیویی: 615.7088796 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 2 -17-6415-964 انتخاب
9- خستگی در ورزش: مکانیزم‌های خستگی و تاثیر مصرف مکمل‌ها در پیشگیری از خستگی ورزشکاران
نويسنده:عبدالحمید احمدی ؛ نويسنده:علی کاظمی ؛ نويسنده:بتول رضایی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 617.047 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 8 -142-102-600-978 انتخاب
10- گزارش هورمون در پرورش اندام: گسترش، بکارگیری و داوری در مورد هورمون‌ها بعنوان مواد دوپینگ کننده...
نويسنده:پورگن هافمن ؛ ويراستار:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ مترجم:محمدرضا مباشر - علم و ورزش - دیویی: 615.7088796 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 18000 ریال - 3 -036-449-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4