لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (10)
تالیف (28)
ترجمه (3)
تهران (24)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
2- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
3- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
4- دوپینگ و راههای مبارزه با آن همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
نويسنده:محمدعلی مردانی ؛ ويراستار:منصور رجائی - المپیک ورزش - دیویی: 615.7088796 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 2 -17-6415-964 انتخاب
5- هورمون در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا ؛ نويسنده:چارلز یسالیس - علم و ورزش - دیویی: 615.7088796 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -133-449-964 انتخاب
6- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - دیویی: 615.7088796 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
7- دوپینگ و سوءاستفاده از داروها
نويسنده:پروانه نظرعلی - دانش افروز - دیویی: 362.29 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 190000 ریال - 8 -21-7111-964-978 انتخاب
8- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
9- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
10- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - هودین - دیویی: 615.7088796 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -14-8695-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4