لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علفهای هرز ایران
نويسنده:پرویز شیمی ؛ نويسنده:فریدون ترمه - موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی - دیویی: 581.6520955 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2 -1636-06-964 انتخاب
2- آفات، بیماریها، نماتدهاو علفهای هرز مهم سیب‌زمینی و مدیریت تلفیقی آنها
تدوين:حسین رنجی ؛ تدوين:معصومه ضیائی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - دیویی: 635.219 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 42000 ریال - 3 -90-6032-964-978 انتخاب
3- علف‌های هرز: مهم زعفران
نويسنده:سیدمهدی جوادزاده - پژوهش توس - دیویی: 584.38 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - انتخاب
4- علفهای هرز و روشهای کنترل آنها
نويسنده:محمدعلی رستگار - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.5 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 19000 ریال - 9 -0785-01-964 انتخاب
5- گیاهان هرز ایران
نويسنده:هادی کریمی ؛ ويراستار:امید اقتداری - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 632.580955 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 30000 ریال - 8 -0763-01-964 انتخاب
6- علفهای هرز مزارع شمال و کنترل آنها
نويسنده:دانش وکیلی - شادمان - دیویی: 581.6520955 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8500 ریال - 3 -6-91052-964 انتخاب
7- گیاه هرز سوروف و مدیریت آن
نويسنده:احسان‌اله زیدعلی ؛ نويسنده:نادر آزادبخت ؛ نويسنده:محمدعظیم دادگر - شاپورخواست - دیویی: 632.580955 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 3 -97-2707-964-978 انتخاب
8- علف‌های هرز مهم مزارع و مراتع ایران
نويسنده:آرمان محمودی‌اطاقوری ؛ نويسنده:جعفر اصغری - دانشگاه مازندران - دیویی: 581.6520955 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 6 -22-6545-600-978 انتخاب
9- علف‌های هرز مزارع گندم ایران
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 581.6520955 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 17000 ریال - 8 -35-6598-964 انتخاب
10- بیولوژی و مدیریت علف‌های هرز ایران
تدوين:حسین نجفی ؛ تدوين:محمدعلی باغستانی ؛ تدوين:اسکندر زند - موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور - دیویی: 581.6520955 - 590 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 140000 ریال - 8 -0-91366-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3