لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (112)
تالیف (133)
ترجمه (2)
تهران (134)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (135) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محض اطلاع: تحلیل محتوای جلد هفتم یادداشت‌های علم
نويسنده:غلامعلی حدادعادل - موسسه فرهنگی هنری فرهنگ ایران و سلام (فراوا) - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 6 -0-95196-600-978 انتخاب
2- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 328 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 1500 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
3- یادداشت‌های علم: متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
4- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1354
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 528 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 5 -21-7603-964 انتخاب
5- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 464 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 1000 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
6- یادداشتهای علم: 1349 و 1351
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 492 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1500 نسخه - انتخاب
7- آخرین شاه، آخرین دربار: ده سال پایانی رژیم پهلوی به روایت اسداله‌خان علم
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ به‌اهتمام:موسی فقیه‌حقانی - موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 390000 ریال - 7 -07-8709-600-978 انتخاب
8- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 432 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 1500 نسخه - 2 -87-5643-964 انتخاب
9- یادداشت‌های علم: متن کامل: از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
10- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 328 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14