لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(232)
چاپ مجدد (415)
تالیف (121)
ترجمه (526)
تهران (574)
شهرستان (73)
كودك و نوجوان (629)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (647) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شگفتیهای علوم: ب‍رای‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌
نويسنده:پیر لاکروا ؛ نويسنده:ماریز گی ؛ نويسنده:شارل رونژیه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 88 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 ریال - انتخاب
2- ماه زمین
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523.3 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 2350 ریال - 3 -065-430-964 انتخاب
3- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523.1 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 2350 ریال - 7 -063-430-964 انتخاب
4- منظومه شمسی ما
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523.2 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 2350 ریال - 964-430-070-X انتخاب
5- زحل: سیاره‌ای با حلقه‌های زیبا
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 2350 ریال - 3 -079-430-964 انتخاب
6- مشتری: غول لکه‌دار
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523.45 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 2500 ریال - 3 -082-430-964 انتخاب
7- ستاره‌های دنباله‌دار و شهابها
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 2500 ریال - 2 -091-430-964 انتخاب
8- چه کسی؟ چگونه؟ چه وقت؟
نويسنده:مری ماگیل ؛ زيرنظر:رونالد ریدوت ؛ مترجم:علی دانش - احیاء کتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 ریال - 1 -37-5844-964 انتخاب
9- علم برای بچه‌ها (مجموعه ده‌ جلدی)
نويسنده:لورنس سانتری ؛ مترجم:مجید محرابی ؛ تصويرگر:برت داتسون - ریحان - دیویی: 507 - 302 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 20000 ریال - 3 -01-5979-964 انتخاب
10- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 523.1 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 2500 ریال - 7 -063-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 65