لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(731)
چاپ مجدد (1089)
تالیف (1722)
ترجمه (98)
تهران (1582)
شهرستان (238)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (1693)

تعداد یافت شده (1820) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیهای علمی آموزشی: برای کلاسهای اول و دوم و سوم دبستان
گردآورنده:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 6000 ریال - 6 -180-436-964 انتخاب
2- شگفتیهای علوم: برای دانش‌آموزان چهارم و پنجم ابتدایی
نويسنده:ماریز گی ؛ نويسنده:پیر لاکروا ؛ نويسنده:شارل رونژیه - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 12000 ریال - 8 -315-353-964 انتخاب
3- شیوه آموزش علوم پنجم ابتدایی ویژه: دانش‌آموزان، پدران‌، مادران و آموزگاران شامل: مفاهیم علمی، هدفهای رفتاری، خودآزمایی، سوال و جواب روی تصاویر ...
نويسنده:فریدون توحیدی - توحیدی - دیویی: 507 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 ریال - 1 -4-90179-964 انتخاب
4- شیوه آموزش علوم دوم ابتدایی ویژه: دانش‌آموزان، پدران‌، مادران و آموزگاران شامل: مفاهیم علمی، هدفهای رفتاری، خودآزمایی، سوال و جواب روی تصاویر ...
نويسنده:فریدون توحیدی - توحیدی - دیویی: 507 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 ریال - 7 -1-90179-964 انتخاب
5- کتابهای مناسب غیردرسی همخوان با کتابهای درسی علوم تجربی مقطع دبستان
نويسنده:سیدمهدی سیدقطبی ؛ زيرنظر:مهری پریرخ - کتابدار - دیویی: 507.6 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -16-5489-600-978 انتخاب
6- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم فیزیکی: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی، ..
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 192 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 35000 ریال - 7 -27-5186-600-978 انتخاب
7- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم زیستی: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی، ..
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 26000 ریال - 4 -28-5186-600-978 انتخاب
8- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم زمین‌شناسی و نجوم: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی، ..
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 72 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 23000 ریال - 1 -29-5186-600-978 انتخاب
9- 20 آزمون علوم تجربی پنجم ابتدایی، شامل: 1000 سوال چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ تشریحی: قابل استفاده‌ی داوطلبان ورود به مراکز استعدادهای درخشان و ...
نويسنده:مصطفی قنبری - مبتکران،پیشروان - دیویی: 507.6 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1388 - 44000 ریال - 6 -961-395-964-978 انتخاب
10- کتاب ‌کار علوم پنجم دبستان
نويسنده:فاطمه خادمی‌ازغندی ؛ نويسنده:زهرا باشباغی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 507.6 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 43000 ریال - 8 -779-509-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 182