لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سازه‌ها و نیروها
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:مجید ملکان ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3800 ریال - 4 -584-436-964 انتخاب
2- سازه‌ها و نیروها
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:مجید ملکان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 7000 ریال - 2 -819-353-964 انتخاب
3- سازه‌ها و نیروها
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:مجید ملکان ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 7000 ریال - 2 -819-353-964 انتخاب
4- سازه‌ها و نیروها
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:مجید ملکان ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -819-353-964-978 انتخاب
5- علوم تجربی سال پنجم ابتدایی: مجموعه‌ای از سوالات علوم جهت پرورش درک مفاهیم
نويسنده:گرامی متین - مفاهیم - دیویی: 507 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 14000 ریال - 8 -51-5523-964-978 انتخاب
6- خوب فکر کن حلش کن
نويسنده:زینب دریس ؛ ويراستار:مریم ناصری‌آدینه‌وند - پیک فدک - دیویی: 507 - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 15000 ریال - 8 -74-5835-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1