لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (14)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمثیلات
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ تدوين:علیرضا محمدی - چشمه‌ی حکمت - دیویی: 297.08 - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100000 ریال - 9 -7-94263-600-978 انتخاب
2- تمثیلات اخلاقی، تربیتی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 156 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 8 -123-531-964-978 انتخاب
3- آئینه تمام‌نما: بیاناتی از استاد آیت‌الله حائری شیرازی درباره حضرت امام حسین (ع) و واقعه عاشورا
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ تهيه و تنظيم:محمد مرادی ؛ ويراستار:سعید فلاحی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.9534 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 1 -143-441-600-978 انتخاب
4- تمثیلات
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ تدوين:علیرضا محمدی - چشمه‌ی حکمت - دیویی: 297.08 - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 310000 ریال - 9 -7-94263-600-978 انتخاب
5- با علی در صحرا: شرح دو حکمت از نهج البلاغه
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - دیویی: 297.9515 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -017-441-600-978 انتخاب
6- تعلق محور تحول انسان
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.08 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 150000 ریال - 2 -159-441-600-978 انتخاب
7- تمثیلات
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ تدوين:علیرضا محمدی - چشمه حکمت - دیویی: 297.08 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 370000 ریال - 8 -9-96132-600-978 انتخاب
8- تمثیلات اخلاقی، تربیتی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 156 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 6 -127-531-964-978 انتخاب
9- تمثیلات
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ تدوين:علیرضا محمدی - چشمه حکمت - دیویی: 297.08 - 318 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 370000 ریال - 8 -9-96132-600-978 انتخاب
10- آئینه تمام‌نما: بیاناتی از استاد آیت‌الله حائری شیرازی درباره حضرت امام حسین (ع) و واقعه عاشورا
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ تهيه و تنظيم:محمد مرادی ؛ ويراستار:سعید فلاحی - دفتر نشر معارف - دیویی: 297.9534 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 300000 ریال - 1 -143-441-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3