لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یهود در خاورمیانه: خروج اخیر از گتوی جدید
نويسنده:مامون کیوان ؛ مترجم:فاطمه کاظمی - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 956.004924 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1600 نسخه - 190000 ریال - 5 -18-6978-600-978 انتخاب
2- یهود در خاورمیانه: خروج اخیر از گتوی جدید
نويسنده:مامون کیوان ؛ مترجم:فاطمه کاظمی ؛ ويراستار:سیدحمید رهنما - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 956.004924 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 800 نسخه - 620000 ریال - 5 -18-6978-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1