لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (8)
تالیف (8)
ترجمه (4)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن
نويسنده:احسان نراقی - فرزان روز - دیویی: 300.9 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 23000 ریال - 2 -80-6138-964 انتخاب
2- انسان و جامعه: نظریه سیاسی و اجتماعی از ماکیاولی تا مارکس: از قرون وسطا تا روسو
نويسنده:جان پلامناتز ؛ مترجم:کاظم فیروزمند - روزنه - دیویی: 306.309 - 806 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 4 -265-334-964-978 انتخاب
3- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن (ویراسته جدید، با اضافات و اصطلاحات)
نويسنده:احسان نراقی - فرزان روز - دیویی: 300.9 - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 65000 ریال - 2 -80-6138-964 انتخاب
4- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن (ویراسته جدید، با اضافات و اصطلاحات)
نويسنده:احسان نراقی - فرزان روز - دیویی: 300.9 - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 42000 ریال - 2 -80-6138-964 انتخاب
5- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن
نويسنده:احسان نراقی - فرزان روز - دیویی: 300.9 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 22000 ریال - 2 -80-6138-964 انتخاب
6- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن
نويسنده:احسان نراقی - نیکان - دیویی: 300.9 - رقعی - چاپ 3 سال 1363 - 490 ریال - انتخاب
7- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن
نويسنده:احسان نراقی - فرزان روز - دیویی: 300.9 - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 33000 ریال - 2 -80-6138-964 انتخاب
8- علوم اجتماعی نیندیشیدنی: محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
نويسنده:ایمنیوئل‌موریس والرستاین ؛ مترجم:احمد نادری ؛ ويراستار:سعید زاهدی - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 330.0903 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 275000 ریال - 1 -01-8091-600-978 انتخاب
9- علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن (ویراسته جدید، با اضافات و اصطلاحات)
نويسنده:احسان نراقی - فرزان روز - دیویی: 300.9 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 130000 ریال - 2 -80-6138-964 انتخاب
10- انسان و جامعه: نظریه سیاسی و اجتماعی از ماکیاولی تا مارکس: از بنتام تا مارکس
نويسنده:جان پلامناتز ؛ مترجم:کاظم فیروزمند - روزنه - دیویی: 306.309 - 700 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 8 -270-334-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2