لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(145)
چاپ مجدد (98)
تالیف (127)
ترجمه (116)
تهران (210)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رهیافت عقلانیت انتقادی)
نويسنده:علی ساعی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 300.72 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 110000 ریال - 7 -200-530-964-978 انتخاب
2- شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی
نويسنده:ویلیام‌لارنس نیومن ؛ مترجم:حسن دانائی‌فرد ؛ مترجم:سیدحسین کاظمی - کتاب مهربان نشر - دیویی: 301.72 - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 220000 ریال - 2 -04-5823-600-978 انتخاب
3- آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی مخصوص داوطلبان شرکت در کنکور دکتری علوم اجتماعی
نويسنده:حسین صنعتی ؛ نويسنده:یاسر فروغی ؛ نويسنده:سجاد علیزاده - اندیشه احسان - دیویی: 300.76 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 2 -48-6026-622-978 انتخاب
4- طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی
نويسنده:جان‌دبلیو. کرسول ؛ مترجم:علیرضا کیامنش ؛ مترجم:مریم دانای‌طوسی - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 300.72 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 210000 ریال - 0 -19-7806-964-978 انتخاب
5- ضد روش: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی
نويسنده:احمد محمدپور - جامعه‌شناسان - دیویی: 001.42 - 416 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 95000 ریال - 6 -73-5546-600-978 انتخاب
6- طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی
نويسنده:دیوید دواس ؛ مترجم:هوشنگ نایبی ؛ ويراستار:محمود متحد - آگه - دیویی: 300.73 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 250000 ریال - 9 -282-329-964-978 انتخاب
7- پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری
نويسنده:پل.سی کازبی ؛ مترجم:حجت‌اله فراهانی ؛ مترجم:حمیدرضا عریضی - روان - دیویی: 150.724 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 53000 ریال - 7 -37-8345-964-978 انتخاب
8- مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی
نويسنده:ابراهیم گرجی ؛ نويسنده:سجاد برخورداری - ثالث - دیویی: 300.72 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 7 -605-380-964-978 انتخاب
9- روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - ورجاوند - دیویی: 300.72 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 360000 ریال - 5 -99-5767-600-978 انتخاب
10- تکنیکهای تحقیق در علوم اجتماعی
نويسنده:محسن نیازی ؛ نويسنده:محمد کارکنان‌نصرآبادی - دعوت - دیویی: 300.72 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25