لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزیابی سرزمین (مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد)
نويسنده: دپارتمان جغرافیا مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 307.120955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 109000 ریال - 9 -681-341-600-978 انتخاب
2- آمادگی آزمون دکتری آمایش سرزمین
نويسنده: گروه مولفان سنجش امیرکبیر ؛ ويراستار: سنجش تکمیلی امیرکبیر - سنجش امیرکبیر - دیویی: 307.120955 - 86 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 68.3 -7730-600-978 انتخاب
3- ارزیابی سرزمین
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 307.1 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -31-8170-600-978 انتخاب
4- آمایش سرزمین دکتری
نويسنده:حسین خرمی - مدرسان شریف - دیویی: 307.120955 - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 137000 ریال - 8 -4234-11-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1