لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(176)
چاپ مجدد (279)
تالیف (158)
ترجمه (297)
تهران (386)
شهرستان (69)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (455) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قدرت فکر
نويسنده:جوزف مورفی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - مکتب الزهراء - دیویی: 158.1 - 324 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 1 -8-92526-964 انتخاب
2- همه چیز با خدا ممکن است: قانونمندی طبیعت
نويسنده:سیدمجتبی حورایی ؛ ويراستار:فریبا نوری - دکلمه‌گران - دیویی: 158.1 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 4500 ریال - 2 -21-6322-964 انتخاب
3- دلم می‌خواست ...
نويسنده:مهری آقایی‌قهرمانلو ؛ ويراستار:محمدطاهر ابراهیمی‌اوریمی - نجوای دل - دیویی: 808.882 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 110000 ریال - 5 -48-6120-600-978 انتخاب
4- کلیدهای طلایی موفقیت
نويسنده:حسین پورآقاسی ؛ مقدمه:محمدابراهیم باستانی‌پاریزی - امید فرزانگان - دیویی: 158.1 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 12000 ریال - 7 -0-91652-964 انتخاب
5- قدرت فکر
نويسنده:جوزف مورفی ؛ مترجم:هوشیار رزم‌آزما - سپنج - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1378 - 15000 ریال - 8 -03-6749-964 انتخاب
6- یادداشت‌های مرد فرزانه
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:لیلا هدایت‌پور ؛ ويراستار:محمد افتخاری - مثلث - دیویی: 158.102 - 218 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 90000 ریال - 0 -08-8496-964 انتخاب
7- پیروزی آسان است
نويسنده:مایک ویکت ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 4500 ریال - 9 -02-6538-964 انتخاب
8- بیندیشید و ثروتمند شوید
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - شباهنگ - دیویی: 650.1 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 25000 ریال - 8 -12-6127-964-978 انتخاب
9- همه چیز با خدا ممکن است: قانونمندی طبیعت
نويسنده:سیدمجتبی حورایی ؛ ويراستار:فریبا نوری - دکلمه‌گران - دیویی: 158.1 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 6000 ریال - 2 -21-6322-964 انتخاب
10- چهار میثاق: کتاب خرد سرخپوستان تولتک
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - ذهن‌آویز - دیویی: 158.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 24000 ریال - 8 -95-7390-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46