لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (10)
تالیف (47)
ترجمه (7)
تهران (25)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راحت فراموش می‌کنیم
نويسنده:الهه‌السادات طباطبایی‌فرد - آشیانه مهر - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 75000 ریال - 6 -94-6164-600-978 انتخاب
2- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
3- راحت فراموش می‌کنیم
نويسنده:الهه‌السادات طباطبایی‌فرد ؛ کاریکاتوریست:سجاد امینیان - آشیانه مهر - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -94-6164-600-978 انتخاب
4- زندگی مترسکی
نويسنده:اسماعیل نوری - پژوهش‌های دانشگاه - دیویی: 170.44 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -29-8703-600-978 انتخاب
5- زندگی مطلوب
نويسنده:فردین احمدی - نظری - دیویی: 170.44 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 1 -738-289-600-978 انتخاب
6- حال خوش از، هیچ
نويسنده:فرهاد وفایی - مرندیز - دیویی: 158.1 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 7 -451-106-600-978 انتخاب
7- راحت فراموش می‌کنیم
نويسنده:الهه‌السادات طباطبایی‌فرد - آشیانه مهر - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -94-6164-600-978 انتخاب
8- بهتر است بدانیم
نويسنده:حبیب‌الله طالب‌زاده - حبیب‌الله طالب‌زاده - دیویی: 395 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 4 -6286-04-600-978 انتخاب
9- دو قدم تا خوشبختی
نويسنده:حمید متین - مرتضی دشت - دیویی: 170.44 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 290000 ریال - 1 -24-7819-600-978 انتخاب
10- می‌توان بهتر زندگی کرد ... "این کتاب تنها به کسانی که قصد تغییر دارند، توصیه می‌شود"
نويسنده:فرج‌اله شولی ؛ نويسنده:محمدرضا شولی - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 158.1 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -641-995-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6