لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(244)
چاپ مجدد (41)
تالیف (183)
ترجمه (102)
تهران (266)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (133)

تعداد یافت شده (285) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایه آسیب‌شناختی بیماریها [رابینز]
نويسنده:رمزی‌اس. کاترن ؛ نويسنده:وینی کومار ؛ نويسنده:استنلی‌لئونارد رابینز - چهر - دیویی: 616.07 - 472 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 14000 ریال - 4 -000-409-964 انتخاب
2- مجموعه پاتولوژی مرجع 92
نويسنده:علی رهبری - رهپویان شریف - دیویی: 616.07 - 76 صفحه - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000000 ریال - 2 -863-549-964-978 انتخاب
3- مجموعه پاتولوژی مرجع 92
نويسنده:علی رهبری - رهپویان شریف - دیویی: 616.07 - 88 صفحه - جلد 12 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000000 ریال - 8 -960-549-964-978 انتخاب
4- آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
نويسنده:وینی کومار ؛ نويسنده:استنلی‌لئونارد رابینز ؛ نويسنده:رمزی‌اس. کاترن - نسل فردا - دیویی: 616.07 - 340 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 59000 ریال - 0 -30-7957-964 انتخاب
5- آسیب‌شناسی کبد موش و موش صحرایی
نويسنده:عبدالرسول نامجو ؛ نويسنده:پوریا رضایی ؛ نويسنده:سیدحسین حیدری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی - دیویی: 636.0885 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 1 -4601-10-964-978 انتخاب
6- پاتولوژی (رابینز)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 616.07 - 76 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -28-8549-964 انتخاب
7- رابینز و کوتران: پایه آسیب‌شناختی بیماریها
نويسنده:وینی کومار ؛ مترجم:نوید احدی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 616.07 - 664 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 159000 ریال - 3 -392-420-964-978 انتخاب
8- درسنامه پاتولوژی بر اساس رابینز 2013
گردآورنده:مریم ستوده - پارسیان دانش - دیویی: 616.07 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1100000 ریال - 5 -06-7701-600-978 انتخاب
9- پایه آسیب‌شناسی بیماریها
نويسنده:استنلی‌لئونارد رابینز ؛ نويسنده:رمزی‌اس. کاترن ؛ نويسنده:وینی کومار - چهر - دیویی: 616.07 - 996 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2800 ریال - انتخاب
10- مجموعه پاتولوژی مرجع 92
نويسنده:علی رهبری - رهپویان شریف - دیویی: 616.07 - 56 صفحه - جلد 16 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000000 ریال - 2 -020-321-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29