لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(947)
چاپ مجدد (2703)
تالیف (3390)
ترجمه (260)
تهران (3145)
شهرستان (505)
كودك و نوجوان (3589)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (3650) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌آمیزی با کلیشه
نويسنده:امیرحسین یزدانیان‌پور ؛ نويسنده:فاطمه حاجی‌تقی‌تهرانی - موسسه فرهنگی هنری تیمورزاده، کتاب‌های حاجی لک‌لک،نشر طبیب - دیویی: 750 - 20 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 2 -943-456-964-978 انتخاب
2- رنگ‌آمیزی حسنی (2)
گردآورنده:قاسم کریمی ؛ شاعر:مهستی نادرتبار - سیمای فرهنگ - دیویی: 750 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 8 -18-5661-964 انتخاب
3- رنگ و ادب، شعر و نابغه
شاعر:محسن ذوزنی ؛ تدوين:محسن کاظمی ؛ نقاش:لاله حائری - نشر میم - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 9 -06-8619-964 انتخاب
4- رنگ‌آمیزی کنید (میوه‌ها)
شاعر:فاطمه ستاری ؛ نقاش:منوچهر کهن‌دیری - میامین - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 15000 نسخه - 3000 ریال - 5 -00-5904-964 انتخاب
5- آموزش و سرگرمی: رنگ‌ها
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم - فرشتگان - دیویی: 752 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 3 -24-6647-964 انتخاب
6- رنگ‌آمیزی کودکان
به‌اهتمام: حیدرپور - آفتاب مهتاب - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 8 -01-8069-964 انتخاب
7- آموزش الفبا با شعر و رنگ‌آمیزی
نويسنده:محمود رحمانی ؛ نقاش:موحد ابطحی - نشر معیار علم - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 5 سال 1384 - 15000 نسخه - 3000 ریال - 4 -19-6651-964 انتخاب
8- کتاب کار کودک: پرورش استعداد و خلاقیت: ویژه کودکان سنین 4-6 ساله
نويسنده:کوکی اسپنسر ؛ مترجم:منوچهر ترکمان - شرکت ‌انتشاراتی ‌و آموزشی ‌کودک‌آموز - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 5 -34-6304-964-978 انتخاب
9- آموزش و سرگرمی با اعداد و رنگ‌ها 1
مترجم:زهره حق‌بین - کتاب‌یک - دیویی: 752 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 2 -18-6234-600-978 انتخاب
10- ماگوشنلی
نويسنده:فرانچسکودومنیکو جانینو ؛ مترجم:ماجده مطلبی ؛ تصويرگر:ماسیمو الفیولی - نسل روشن - دیویی: 853.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 170000 ریال - 9 -05-6169-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 365