لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(948)
چاپ مجدد (2706)
تالیف (3394)
ترجمه (260)
تهران (3149)
شهرستان (505)
كودك و نوجوان (3593)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (3654) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌آمیزی‌های شازده کوچولو: شعر و نقاشی برای 2 ساله‌ها
شاعر:شکوه قاسم‌نیا - نشر پیدایش - دیویی: 750 - 8 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 11100 نسخه - 3500 ریال - 0 -108-349-964 انتخاب
2- مدادهای رنگی
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نرگس - دیویی: 752 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -19-6891-964 انتخاب
3- رنگ‌آمیزی برای کودکان
- لوح دانش - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -64-7104-964 انتخاب
4- آزمایش توانایی‌ها
نويسنده:بیژن محمدی‌لویه ؛ نقاش:فریده شهبازی - مارال - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -20-5992-964 انتخاب
5- گلچین سرگرمی‌ها و تقویت هوش کودکان شامل: آموزش - بازی - سرگرمی - رنگ‌آمیزی - معما - نقطه‌چین - مارپیچ و ...
مترجم:مریم ملکوتی - هدف صالحین - دیویی: 793.7 - 46 صفحه - (در10جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -07-6849-964 انتخاب
6- نیلو بیا رنگ‌آمیزی کنیم
- براق - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -02-2504-964 انتخاب
7- رنگ‌آمیزی برای کودکان
- خشایار - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -140-441-964 انتخاب
8- رنگ‌آمیزی خبرچین
شاعر:امید پناهی ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - خانه هنر - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 1 -4-92572-964 انتخاب
9- آموزش مفاهیم علوم واحد کار: کودک در طبیعت "گیاهان"
نويسنده: گروه آموزشی خانه ادبیات - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - (در12جلد ) - جلد 10 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 8 -06-7245-964 انتخاب
10- آموزش مفاهیم ریاضی: شناخت رابطه‌ها
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:منصوره صابری - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 4 -46-6236-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 366