لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ بازنويسي:محبوبه حاجی‌آقایی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
2- ویس و رامین
بازنويسي:فریده گلبو - ایرانشناسی - دیویی: 8fa3.62 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 135000 ریال - 9 -48-2725-964-978 انتخاب
3- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 215000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
4- عشق ویس و رامین
نويسنده:فرحناز ابونیاعمران - مهوین - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 2 -9-95728-600-978 انتخاب
5- ویس و رامین: به روایت ریش‌سپیدی که پایش لب گور بود
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ مصحح:ناهید وثیقی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 180000 ریال - 5 -08-8025-600-978 انتخاب
6- ویس و رامین: به روایت ریش‌سپیدی که پایش لب گور بود
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ مصحح:ناهید وثیقی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 290000 ریال - 5 -08-8025-600-978 انتخاب
7- داستان ویس و رامین
به‌اهتمام:کاظم دهقانیان‌فرد - نوید شیراز - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 6 -444-192-600-978 انتخاب
8- ویس و رامین: به روایت ریش‌سپیدی که پایش لب گور بود
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ مصحح:ناهید وثیقی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 115000 ریال - 5 -08-8025-600-978 انتخاب
9- ویس و رامین: به روایت ریش‌سپیدی که پایش لب گور بود
نويسنده:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:هدا توکلی - هوپا - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 115000 ریال - 5 -08-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1