لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (66)
تالیف (9)
ترجمه (89)
تهران (92)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (98)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - قدیانی - دیویی: 833.8 - 464 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 92000 ریال - 8 -105-251-600-978 انتخاب
2- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 833.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1373 - 800 ریال - انتخاب
3- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه جامی - پیک هدیه - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 ریال - 7 -67-8865-964-978 انتخاب
4- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 833.8 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 2500 ریال - 4 -04-5569-964 انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 833.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 70000 ریال - 2 -375-417-964-978 انتخاب
6- هایدی
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:مرجان مشگل‌گشا - اورانوس - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 ریال - 8 -16-7664-964 انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 833.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 140000 ریال - 2 -375-417-964-978 انتخاب
8- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 19 سال 1386 - 3000 ریال - 4 -26-6116-964 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - دیویی: 833.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 700 ریال - انتخاب
10- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 6000 ریال - 6 -15-5773-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10