لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (64)
تالیف (9)
ترجمه (87)
تهران (90)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (96)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:مرجان مشگل‌گشا - اورانوس - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7000 نسخه - 2500 ریال - 8 -16-7664-964 انتخاب
2- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - قدیانی - دیویی: 833.8 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 8 -105-251-600-978 انتخاب
3- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:وجیهه آیت‌اللهی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 833.8 - 306 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 135000 ریال - 5 -230-253-600-978 انتخاب
4- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
5- هایدی
نويسنده: گروه نویسندگان دریم‌لند ؛ مترجم:آرزو رمضانی - شیرمحمدی - دیویی: 833.8 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -12-7678-964-978 انتخاب
6- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:شهین‌دخت رئیس‌زاده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 833.8 - 272 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:فاطمه حقیقی ؛ ويراستار:محمدرضا قدیانی - پنگوئن - دیویی: 833.8 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 260000 ریال - 1 -14-6284-622-978 انتخاب
8- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:زهرا حصارپرور ؛ بازنويسي:جواد داعی - جام آپادانا - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5500 نسخه - 2000 ریال - 964-7728-00-X انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 6 -15-5773-964 انتخاب
10- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10