لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (64)
تالیف (9)
ترجمه (86)
تهران (89)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (95)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (95) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سارا قدیانی ؛ ويراستار:سیدحسین طباطبائی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 964-8130-06-X انتخاب
2- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 833.8 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 8 -38-2886-964-978 انتخاب
3- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - صبح شادی - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 8 -2-94288-964 انتخاب
4- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 833.8 - 143 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 12000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
6- هایدی
تصويرگر:آناسی لپلر ؛ مترجم:زیور کریمی‌راد - سلین - دیویی: 833.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -5-92620-600-978 انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 833.8 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1650 نسخه - 220000 ریال - 2 -375-417-964-978 انتخاب
8- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 833.8 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -04-5569-964 انتخاب
10- هایدی
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ مترجم:مرجان مشگل‌گشا - اورانوس - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 7000 نسخه - 2500 ریال - 8 -16-7664-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10