لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (4)
تالیف (12)
ترجمه (7)
تهران (16)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های غدد
نويسنده:پیتر فرمی ؛ مترجم:بابک معصوم ؛ زيرنظر:خلیل رحیمی‌خوش - شهیدی پور - دیویی: 616.4 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 0 -33-6526-964 انتخاب
2- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:بیژن خراسانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 5 -140-101-600-978 انتخاب
3- هورمون‌ها و نقش آن‌ها در اعمال حیاتی و تولید مثل
نويسنده:ابراهیم تبرکی ؛ ويراستار:شیوا تبرکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 616.4 - 255 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 35000 ریال - 7 -85-6473-964 انتخاب
4- غدد، ترشحات هورمونی و کنترل هورمونی اشتها
نويسنده:مهران قهرمانی ؛ نويسنده:سارا کربلایی‌فر ؛ نويسنده:ناهید محمدی‌جاوید - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 616.4 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 175000 ریال - 6 -117-355-600-978 انتخاب
5- تنظیم اعمال درونی بدن (غدد درون ریز)
نويسنده:حسین الوندی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - مدرسه - دیویی: 612.4 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 30000 ریال - 6 -777-385-964-978 انتخاب
6- اصول بیوشیمی هورمون و مسیرهای سیگنالینگ
گردآورنده:نورالدین بختیاری ؛ گردآورنده:علی نوری‌زاده ؛ گردآورنده:روح‌الله همتی - خانه زیست‌شناسی - دیویی: 612.015 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 2 -84-2605-964-978 انتخاب
7- سیستم‌های هورمونی و تولید مثلی
نويسنده:گری مسزاروس ؛ نويسنده:استفان ساندرز ؛ مترجم:رضا معصومی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان - دیویی: 612.4 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 5 -00-6931-600-978 انتخاب
8- تنظیم اعمال درونی بدن (غدد درون ریز)
نويسنده:حسین الوندی - مدرسه - دیویی: 612.4 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 8 -777-385-964 انتخاب
9- دستگاه‌های غدد درون‌ریز و تولید مثل
نويسنده:استفان ساندرز ؛ مترجم:منصور ابراهیمی ؛ مترجم:محمد افضلی‌شهری - دانشگاه قم - دیویی: 616.4 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - 0 -11-8261-964-978 انتخاب
10- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:بیژن خراسانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 99000 ریال - 5 -140-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2