لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(522)
چاپ مجدد (848)
تالیف (1172)
ترجمه (198)
تهران (497)
شهرستان (873)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1370) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهشها
نويسنده:ماشاء‌الله علی‌احیایی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 228 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1366 - 250 ریال - انتخاب
2- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 450 ریال - انتخاب
3- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 450 ریال - انتخاب
4- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 224 صفحه - جلد 4 - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 450 ریال - انتخاب
5- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 228 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 3 سال 1363 - 450 ریال - انتخاب
6- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:جلیل تجلیل - بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 3520 صفحه - جلد 22 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 1000 ریال - انتخاب
7- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:جلیل تجلیل - کتابخانه بزرگ اسلامی - دیویی: 297.452 - 324 صفحه - جلد 21 - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 600 ریال - انتخاب
8- غدیر از دیدگاه حضرت علی (ع)
- مسجد چهارده معصوم (ع)، واحد فرهنگی - دیویی: 297.452 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - انتخاب
9- الغدیر
نويسنده:علیرضا میرزامحمد ؛ مترجم:رضا مهیار - بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 250 ریال - انتخاب
10- غدیر
نويسنده:علیرضا میرزامحمد - بنیاد بعثت، واحد کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.452 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 5 سال 1367 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 137