لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (13)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
2- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
3- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
4- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
5- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
6- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
7- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
8- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
9- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 2500 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
10- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2