لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (23)
تالیف (27)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 75000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
2- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 120 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 22 سال 1398 - 120000 ریال - 6 -97-7841-600-978 انتخاب
3- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
4- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1398 - 120000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
5- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
6- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 120000 ریال - 6 -97-7841-600-978 انتخاب
7- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 65000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
8- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
9- پسرک فلافل‌فروش: زندگینامه و خاطرات طلبه‌ی جانباز، شهید مدافع حرم محمدهادی ذوالفقاری
نويسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - شهید ابراهیم هادی - دیویی: 955.0844092 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 120000 ریال - 5 -07-7841-600-978 انتخاب
10- شناسنامه شهید محمدهادی ذوالفقاری
به‌اهتمام:رقیه مهدی‌نژاد - کتابک - دیویی: 955.0844092 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 4 -88-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3