لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (2)
تهران (21)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امیددرمانی گروهی و اثر آن بر بیماران ام اس (مولتیپل اسکلروز)
نويسنده:معصومه زارع‌گاریزی - هوشمند تدبیر،موسسه پارسا مبتکر گام اول - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 77000 ریال - 7 -63-7274-600-978 انتخاب
2- اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت جنسی و ترس از مرگ در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)
نويسنده:محدثه قویدل - علیم نور - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -47-8400-600-978 انتخاب
3- اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سخت‌رویی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)
نويسنده:آزیتا شجاعی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -247-453-600-978 انتخاب
4- آموزه‌ای برای درمان افسردگی بیماران مولتیپل اسکروزیس (MS): فعال‌سازی رفتاری راهنمای کاربردی برای روانشناسان بالینی
نويسنده:نوشین فتح‌اله‌زاده ؛ نويسنده:مینا مجتبایی - نسل روشن - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -25-8752-600-978 انتخاب
5- بازتوانی ذهنی در مبتلایان به ام. اس
نويسنده:فرشته قدیری ؛ نويسنده:عبدالرضا ناصرمقدسی ؛ نويسنده:مهسا اوجی - فرهامه - 196 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - انتخاب
6- بیماری ام اس و سرطان در تقابل با زندگی اجتماعی
نويسنده:مهرانگیز محمدنژاد - میعاد اندیشه - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -69-8540-600-978 انتخاب
7- طیف خاکستری در مبارزه با MS
نويسنده:نرجس حجتی - میعاد اندیشه - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -67-8540-600-978 انتخاب
8- اثربخشی موسیقی‌درمانی بر بیماری MS
نويسنده:مریم زادباقرصیقلانی ؛ نويسنده:شهربانو قهاری ؛ نويسنده:محمدرضا زربخش‌بحری - فرهنگ نور - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -42-5929-600-978 انتخاب
9- چگونه با ام اس زندگی کنیم؟
نويسنده:عبدالرضا ناصرمقدسی ؛ نويسنده:پیمان متین - فرهامه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 100000 ریال - 9 -10-8284-600-978 انتخاب
10- معنویت‌درمانی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
نويسنده:اکرم اسماعیلی - صالحیان - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -89-6045-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3