لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(160)
چاپ مجدد (888)
تالیف (1048)
ترجمه (0)
تهران (979)
شهرستان (69)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (1006)

تعداد یافت شده (1048) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیکته‌ی شب اول دبستان: راهنمای اولیا بر اساس کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم
نويسنده:مهروش طهوری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 ریال - 964-417-609-X انتخاب
2- "املای سبز" ویژه‌ کلاس اول دبستان: بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم
نويسنده:فردوس حاجیان - راه اندیشه،شهرک الفبا (نگاهی دیگر) - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 72 سال 1389 - 15000 ریال - 6 -087-491-964-978 انتخاب
3- دیکته‌ی شب اول دبستان: راهنمای اولیا بر اساس کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم
نويسنده:اشرف کریمی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1389 - 12500 ریال - 1 -594-536-964-978 انتخاب
4- کتاب تمرین فارسی: بخوانیم و بنویسیم
نويسنده:علی محمدی‌عز - سپهر اندیشه - دیویی: 4fa1 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 105000 ریال - 1 -93-5071-600-978 انتخاب
5- دیکته‌ی شب کلاس اولی‌ها: راهنمای اولیا بر اساس کتاب فارسی بخوانیم و مهارت‌های نوشتن
نويسنده:اشرف کریمی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 57 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -594-536-964-978 انتخاب
6- املای پایه‌ی اول دبستان شامل: فعالیت‌های متنوع و خلاق
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده ؛ نويسنده:داریوش هفت‌برادران - ابوعطا،راه رشد - دیویی: 4fa1 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 9500 ریال - 6 -48-8219-964 انتخاب
7- دیکته‌ی شب اول دبستان: راهنمای اولیا بر اساس کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم
نويسنده:مهروش طهوری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1385 - 8000 ریال - 964-417-609-X انتخاب
8- املا بنویس: کتاب کار املای موفق (پایه اول دبستان) شامل: معرفی واژه‌های مهم در هر درس - دیکته تکمیلی - املای مستقل - خودآزمایی - راهکارهای مناسب ...
نويسنده:محمدمهدی بامشاد - صیانت - دیویی: 4fa1 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 6000 ریال - 964-6347-72-X انتخاب
9- املای پایه‌ی چهارم دبستان
نويسنده:اشرف نزاکتی ؛ نويسنده:مرضیه کیا - بیکران - دیویی: 4fa1 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7000 ریال - 6 -44-6717-964 انتخاب
10- آموزش گام به گام بخوانیم و بنویسیم: سال دوم ابتدایی
نويسنده:طیبه قدوسی - نشر آزمون - دیویی: 4fa1 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 13000 ریال - 0 -078-512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 105