لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(240)
چاپ مجدد (418)
تالیف (649)
ترجمه (9)
تهران (530)
شهرستان (128)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (166)

تعداد یافت شده (658) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور زبان فارسی
نويسنده:پرویز خانلری - توس - دیویی: 4fa5 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1377 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 2 -197-315-964 انتخاب
2- ساخت زبان فارسی
نويسنده:آزیتا افراشی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 9 -152-530-964-978 انتخاب
3- راهنمای گام به گام زبان و ادبیات فارسی عمومی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:محمدرضا ابراهیم‌زاده - منتشران - دیویی: 8fa0.76 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 8 -294-378-964-978 انتخاب
4- گرامر زبان انگلیسی و فارسی
نويسنده:حمیدرضا محمدمیرزایی - نشر مهتا - دیویی: 425 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 9 -07-8028-964 انتخاب
5- قند پارسی (زبان و ادبیات فارسی - آیین نگارش) ویژه دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی موسسات آموزش عالی
نويسنده:حسین صفری‌نژاد - کادوسان - دیویی: 8fa0.8 - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -0-90250-600-978 انتخاب
6- مروری بر ویژگیهای زبان فارسی
نويسنده:محمدحسن مجاهد - پژوهش - دیویی: 4fa0.76 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3300 نسخه - 38000 ریال - 7 -65-5624-964 انتخاب
7- دستور زبان فارسی "1"
نويسنده:عباسعلی وفایی - علمی - دیویی: 4fa5.076 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 1 -316-404-964-978 انتخاب
8- زبان فارسی: آموزش همراه با فهرست جامع مطالب
نويسنده:علی بابک ؛ باهمكاري:ابراهیم عقدایی ؛ باهمكاري:ایرج عرفانی - سخن گستر - دیویی: 4fa0.76 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 5 -07-8388-964 انتخاب
9- دستور زبان فارسی
نويسنده:عباسعلی وفایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 0 -634-530-964-978 انتخاب
10- عربی در فارسی
نويسنده:خسرو فرشیدورد - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 4fa2.4927 - 338 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1367 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66