لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (7)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف: 1- دادخواست‌ها، 2- درخواست‌ها، 3- واخواست‌ها، 4- قراردادها، 5- فرم‌ها، 6- اظهارنامه‌ها، 7- شکوائیه‌، 8- لوایح، .
نويسنده:نورمحمد صبری - فردوسی - 1308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 35 سال 1396 - 500 نسخه - 1200000 ریال - 9 -28-8347-964-978 انتخاب
2- راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف: 1- دادخواست‌ها، 2- درخواست‌ها، 3- واخواست‌ها، 4- قراردادها، 5- فرم‌ها، 6- اظهارنامه‌ها، 7- شکوائیه‌، 8- لوایح، .
نويسنده:نورمحمد صبری - فردوسی - 1308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 34 سال 1396 - 500 نسخه - 1000000 ریال - 9 -28-8347-964-978 انتخاب
3- شرایط شکلی دادخواست و ضمانت‌های اجرای آن
نويسنده:سحر نجاریان‌بهنمیری ؛ زيرنظر:حمید ابهری - وارش‌وا - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -45-7662-600-978 انتخاب
4- نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری
تدوين:منصور اباذری‌فومشی ؛ زيرنظر:محمدرضا عصاری - کمالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -18-7967-600-978 انتخاب
5- دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:حسین زینالی ؛ ويراستار:مریم حق‌پرست - چراغ دانش - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -74-7654-600-978 انتخاب
6- تنظیم و نگارش
نويسنده:علی محمدزاده‌مقدم ؛ ويراستار:یگانه غلامی - آوای شرق - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -9-95373-622-978 انتخاب
7- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع شکوائیه
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - نشر خط سوم - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 690000 ریال - 1 -91-6866-964-978 انتخاب
8- دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:حسین زینالی ؛ ويراستار:مریم حق‌پرست - چراغ دانش - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -74-7654-600-978 انتخاب
9- نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری
تدوين:منصور اباذری‌فومشی ؛ زيرنظر:محمدرضا عصاری - کمالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 8 -18-7967-600-978 انتخاب
10- راهنمای تنظیم دادخواست‌ها (علمی و کاربردی)
نويسنده:مسلم قزل‌بیگلو ؛ نويسنده:ابراهیم مشعوف - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -09-8106-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2