لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (6)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری
تدوين:منصور اباذری‌فومشی ؛ زيرنظر:محمدرضا عصاری - کمالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 8 -18-7967-600-978 انتخاب
2- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قرار و دستورات قضائی (حقوقی و کیفری) براساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خط سوم - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 500000 ریال - 3 -13-6866-964-978 انتخاب
3- راهنمای عملی طرح دعاوی در محاکم قضایی
نويسنده:ابراهیم مشعوف ؛ نويسنده:مسلم قزل‌بیگلو ؛ نويسنده:ابراهیم شعبانی - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -33-8106-600-978 انتخاب
4- راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف: 1- دادخواست‌ها، 2- درخواست‌ها، 3- واخواست‌ها، 4- قراردادها، 5- فرم‌ها، 6- اظهارنامه‌ها، 7- شکوائیه‌، 8- لوایح، .
نويسنده:نورمحمد صبری - فردوسی - 1308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 35 سال 1396 - 500 نسخه - 1200000 ریال - 9 -28-8347-964-978 انتخاب
5- دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:حسین زینالی ؛ ويراستار:مریم حق‌پرست - چراغ دانش - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -74-7654-600-978 انتخاب
6- راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف: 1- دادخواست‌ها، 2- درخواست‌ها، 3- واخواست‌ها، 4- قراردادها، 5- فرم‌ها، 6- اظهارنامه‌ها، 7- شکوائیه‌، 8- لوایح، .
نويسنده:نورمحمد صبری - فردوسی - 1308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 34 سال 1396 - 500 نسخه - 1000000 ریال - 9 -28-8347-964-978 انتخاب
7- نمونه دادخواست‌ها و لوایح (حقوقی و کیفری)
نويسنده:رضا خانی‌گیاشی - قانون یار - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 8 -91-6055-622-978 انتخاب
8- شرایط شکلی دادخواست و ضمانت‌های اجرای آن
نويسنده:سحر نجاریان‌بهنمیری ؛ زيرنظر:حمید ابهری - وارش‌وا - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -45-7662-600-978 انتخاب
9- دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:حسین زینالی ؛ ويراستار:مریم حق‌پرست - چراغ دانش - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -74-7654-600-978 انتخاب
10- شیوه‌های عملی تقدیم اظهارنامه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دعاوی خانواده به انضمام ارائه چند نمونه اظهارنامه کاربردی در زمینه امور خانواده
نويسنده:بهروز رضوانی‌آبکنار ؛ نويسنده:نسترن رضوانی - عدالت امین - 72 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -1-96926-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2