لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (6)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نگارش حقوقی شامل انواع مختلف: 1- دادخواست‌ها، 2- درخواست‌ها، 3- واخواست‌ها، 4- قراردادها، 5- فرم‌ها، 6- اظهارنامه‌ها، 7- شکوائیه‌، 8- لوایح، .
نويسنده:نورمحمد صبری - فردوسی - 1308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 35 سال 1396 - 500 نسخه - 1200000 ریال - 9 -28-8347-964-978 انتخاب
2- راهنمای تنظیم دادخواست‌ها (علمی و کاربردی)
نويسنده:مسلم قزل‌بیگلو ؛ نويسنده:ابراهیم مشعوف - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -09-8106-600-978 انتخاب
3- نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری
تدوين:منصور اباذری‌فومشی ؛ زيرنظر:محمدرضا عصاری - کمالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 8 -18-7967-600-978 انتخاب
4- دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:حسین زینالی ؛ ويراستار:مریم حق‌پرست - چراغ دانش - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -74-7654-600-978 انتخاب
5- شیوه‌های عملی تقدیم اظهارنامه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دعاوی خانواده به انضمام ارائه چند نمونه اظهارنامه کاربردی در زمینه امور خانواده
نويسنده:بهروز رضوانی‌آبکنار ؛ نويسنده:نسترن رضوانی - عدالت امین - 72 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -1-96926-600-978 انتخاب
6- شرایط شکلی دادخواست و ضمانت‌های اجرای آن
نويسنده:سحر نجاریان‌بهنمیری ؛ زيرنظر:حمید ابهری - وارش‌وا - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -45-7662-600-978 انتخاب
7- نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری
تدوين:منصور اباذری‌فومشی ؛ زيرنظر:محمدرضا عصاری - کمالان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -18-7967-600-978 انتخاب
8- دوره پیشرفته نگارش انواع دادخواست حقوقی
نويسنده:جعفر اخترنیا - کتاب آوا - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -209-346-600-978 انتخاب
9- راهنمای عملی طرح دعاوی در محاکم قضایی
نويسنده:ابراهیم مشعوف ؛ نويسنده:مسلم قزل‌بیگلو ؛ نويسنده:ابراهیم شعبانی - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -33-8106-600-978 انتخاب
10- دعاوی امور حسبی، اعسار و تقسیط، رای غیابی و واخواهی، تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل: حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری و مراجع قضایی
نويسنده:عباس بشیری ؛ نويسنده:عبدالرحمن رسولی‌آستانی ؛ نويسنده:جهانبخش سالاریان - جاودانه،جنگل - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -397-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2