لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1143)
چاپ مجدد (1541)
تالیف (28)
ترجمه (2656)
تهران (2614)
شهرستان (70)
كودك و نوجوان (2672)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2684) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقای گام و میلیاردر بیسکویتی
نويسنده:اندی استنتون ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:دیوید تزیمن - موسسه انتشارات کتاب چرخ فلک - دیویی: 823.92 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 6 -00-5225-600-978 انتخاب
2- دریچه‌ای به سوی کیهان
نويسنده:لوسی هاوکینگ ؛ نويسنده:استیون هاوکینگ ؛ مترجم:محمدحسین پورعباس - سبزان - دیویی: 823.914 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 8 -45-5033-600-978 انتخاب
3- داستانهای اسرارآمیز
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:محمد قصاع - پیدایش - دیویی: 823.914 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 3 -787-349-964-978 انتخاب
4- عقرب
نويسنده:آنتونی هوروویتس ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:بهاره فیروزه - ایران بان - دیویی: 823.914 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 95000 ریال - 6 -08-2980-964-978 انتخاب
5- پیتزای داغ
نويسنده:نانسی کرولیک ؛ مترجم:روجا خداپرست - هیرمند - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -250-408-964-978 انتخاب
6- داستانهای اسرارآمیز
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:یکتا سپاهی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 3 -787-349-964-978 انتخاب
7- قصر مردگان
نويسنده:دارن شان ؛ مترجم:فرزانه کریمی - قدیانی - دیویی: 823.914 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 9 -965-536-964-978 انتخاب
8- جایی که کوه بوسه می‌زند بر ماه
نويسنده:گریس لین ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - دیویی: 398.2 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 105000 ریال - 0 -799-369-964-978 انتخاب
9- کشورت را نجات بده
نويسنده:استیو بارلو ؛ نويسنده:استیو اسکیدمور ؛ مترجم:سعیدا زندیان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 3 -254-251-600-978 انتخاب
10- طلسم بین
نويسنده:جوزف دیلینی ؛ مترجم:مریم منتصرالدوله ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - دیویی: 823.914 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 8 -805-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 269