لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(223)
چاپ مجدد (106)
تالیف (201)
ترجمه (128)
تهران (274)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (297)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (329) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوگر دهکده سبز: یک داستان زیست محیطی
نويسنده:دان مدن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813.54 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -87-7414-964-978 انتخاب
2- آوازهای توپ پلاستیکی
نويسنده:غزل برهانی ؛ تصويرگر:یوسف صادقی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1 -094-132-600-978 انتخاب
3- جادوگر دهکده سبز: یک داستان زیست‌محیطی
نويسنده:دان مدن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813.54 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 ریال - 0 -87-7414-964 انتخاب
4- تالاب هنوز نفس می‌کشد
نويسنده:پگاه امیدوار ؛ تصويرگر:افسانه عقیلی - مربع - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -20-5345-600-978 انتخاب
5- هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد!
نويسنده:آلیسون اینچز ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2 -470-389-964-978 انتخاب
6- سفر مرد بی‌لبخند
نويسنده:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:محبوبه اسفندیاری ؛ ويراستار:شیوا حریری - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 6 -935-389-964-978 انتخاب
7- بنی قهرمان
نويسنده:بنوا کوپه ؛ مترجم:رضا خیرآبادی ؛ ويراستار:آتوسا رستم‌بیک‌تفرشی - بوی کاغذ - دیویی: 363.7 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 30000 ریال - 7 -7-96818-600-978 انتخاب
8- جنگل سبز 2: تیزدندان
نويسنده:پوراندخت نیرومند ؛ نويسنده:امیر رضا مسجدیان‌جزی ؛ ويراستار:علیرضا طاهرپور - پازیریک - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 27000 ریال - 2 -2-91844-600-978 انتخاب
9- کسی از هیولا خبر ندارد؟
نويسنده:مانا مداح ؛ تصويرگر:سولماز جهانگیر - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -119-477-600-978 انتخاب
10- آرتور سبز
نويسنده:مارک براون ؛ مترجم:نگار عجایبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 25000 ریال - 2 -483-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33