لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(218)
چاپ مجدد (90)
تالیف (187)
ترجمه (121)
تهران (257)
شهرستان (51)
كودك و نوجوان (277)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (308) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الگوی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محل‌های دفن زباله شهری
نويسنده:سیدمسعود منوری ؛ ويراستار:امیرحسین جعفری‌ورامینی - سینه سرخ - دیویی: 363.728 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -8-93581-964 انتخاب
2- سبز باشید
نويسنده:مارسی کلمن ؛ مترجم:آرام وحیدی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 628.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -338-389-964-978 انتخاب
3- قولولی
نويسنده:عادله خلیفی ؛ تصويرگر:آتنا شمس‌اسفندآبادی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -851-389-964-978 انتخاب
4- از جوی آب نترس، جوجه اردک
نويسنده:ناهید صفری‌گیگاسری ؛ تصويرگر:عزیز محسنی - جان‌جهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -75-7944-964-978 انتخاب
5- شاپرک و هستی: هوا
نويسنده:سمیه محمدی‌پناه ؛ نويسنده:ذبیح‌اله زارع ؛ نويسنده:سیدحسین سادات‌موسوی - آبگینه کویر - دیویی: 8fa3.62 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -00-5655-600-978 انتخاب
6- کارخانه‌ی بستنی‌سازی: مبارزان راه کاهش کربن دی‌اکسید کره‌ی زمین
نويسنده:لورل کالس ؛ مترجم:مریم رضازاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -735-389-964-978 انتخاب
7- پرستوی کنجکاو
نويسنده:محسن باربازاصفهانی ؛ تصويرگر:زهرا مسائلی - برگ گل - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -2-90572-600-978 انتخاب
8- دود تنور
نويسنده:نجمه طلایی‌فردوس ؛ تصويرگر:عرفان صدیقی - سنبله - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 3 -781-392-964-978 انتخاب
9- می‌خواهم از حیوانات حمایت کنم
نويسنده:لورن چایلد ؛ مترجم:مهتاب یعقوبی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - منظومه خرد - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -13-6475-600-978 انتخاب
10- لایه ازن: سوراخهای لایه ازن در اتمسفر
نويسنده:ام. برایت ؛ مترجم:آرمان اعتمادی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 363.7384 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 3 -092-300-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31