لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(224)
چاپ مجدد (106)
تالیف (202)
ترجمه (128)
تهران (274)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (298)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (330) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوگر دهکده سبز: یک داستان زیست‌محیطی
نويسنده:دان مدن ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813.54 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7000 ریال - 0 -87-7414-964 انتخاب
2- در حفظ محیط زیست
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 30000 ریال - 9 -047-185-600-978 انتخاب
3- اردک‌ها دارند آب‌تنی می‌کنند
نويسنده:مهدی طهوری ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1 -758-389-964-978 انتخاب
4- اوسلو قارقا
نويسنده:مهدی صادقی‌جم - آذر تورک - دیویی: 894.3613 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 9 -50-8343-600-978 انتخاب
5- این کدوی پیرزن است
نويسنده:فاطمه سرمشقی ؛ ويراستار:شیوا حریری ؛ تصويرگر:گلی صفری - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 1 -901-389-964-978 انتخاب
6- از لاک‌پشت‌ها چه خبر؟
نويسنده:روناک ربیعی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -014-477-600-978 انتخاب
7- زمین سرماخورده
نويسنده:روکسان‌ماری گالیه ؛ تصويرگر:ساندرین لوم ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - دیویی: 843.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 0 -709-337-964-978 انتخاب
8- با آسمان سرزمین من آشتی کنید!
نويسنده:نسرین‌نوش امینی ؛ تصويرگر:مجید صابری‌نژاد - خانه ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 9 -424-545-964-978 انتخاب
9- سبز نگه‌داشتن زمین
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 ریال - 3 -18-6232-964 انتخاب
10- توسعه فرهنگی و محیط زیست
نويسنده:ژرژ تومه ؛ مترجم:محمود شارع‌پور - باز - دیویی: 304.2 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 11000 ریال - 8 -35-5933-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33